Att skadas på jobbet i en arbetsplatsolycka

arbetsplatsolycka

En arbetsgivare är skyldig att utreda orsaker till olyckor och tillbud på arbetsplatsen. Ett tillbud är en mer eller mindre allvarlig händelse som skulle kunna ha lett till olycksfall eller ohälsa.

Olika grader av olycksfall och tillbud

Det finns tre olika kategoriseringar när det gäller tillbud och de är allvarliga, mindre allvarliga och verksamhetsspecifika.

De allvarliga tillbuden är händelser som hade kunnat leda olycksfall eller allvarlig ohälsa. Exempelvis om en byggnadsställning har rasat men inga medarbetare har funnits i närheten eller medarbetare reagerat kraftigt på stress.

När någon halkat på jobbet kan det räknas som ett mindre allvarligt tillbud och verksamhetsspecifika tillbud är sådana som är direkt knutna till verksamheten som bedrivs. Exempelvis kan vissa yrkesgrupper oftare än andra vara utsatta för hot.

Olycksfall innebär svårare personskador och dödsfall, men även när det uppstått en allvarlig fara för liv och hälsa.

För att kunna räkna ett olycksfall som en arbetsskada ska det finnas ett klarlagt samband med arbetsförhållandena eller arbetet.

Utredning och anmälan

Allvarliga tillbud och olycksfall på jobbet ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, utan dröjsmål.

Olyckplatsen behöver fotograferas och dokumenteras och hur personerna runt omkring har uppfattat händelsen är också bra att anteckna.

Arbetsmiljöverket kan också göra en utredning som bland annat innefattar en inspektion där de sedan kan påtala brister med uppmaning till åtgärder inom en viss tid. Det kan också förekomma vite och utfärdande av förbud tills åtgärder är vidtagna.

Det är viktigt att ta reda på vad som låg bakom händelsen för att kunna förhindra liknande tillbud och olyckor igen. Beroende på vad som hänt kan det i vissa fall ha funnits bristfälliga instruktioner eller att det förekommit stress. Sådana slags brister behöver åtgärdas direkt och läggas in i en handlingsplan.

Få hjälp av facket vid en arbetsplatsolycka

Om man är medlem i ett fackförbund och blir skadad i samband med en arbetsplatsolycka kan man vända sig till sitt fack.

Du kan då ta hjälp av ditt skyddsombud eller någon annan facklig representant på jobbet för att säkerställa att anmälan blir tillräckligt utförlig och att skadorna beskrivs tydligt. Hur skadan har anmälts kan vara avgörande för om det utgår någon ersättning eller inte.

Även om skada inte är akut är det viktigt att uppsöka en läkare för att få skadan dokumenterad. Annars kan det bli svårt att hävda att eventuella framtida men beror på olycksfallet.

Det är också bra att söka behandling och få den dokumenterad om man upplever fortsatt värk eller smärta efter olyckan. Det kan behöva användas för att kunna få andra slags arbetsuppgifter en tid efter olyckan.

Nekas du ersättning efter en olycka kan du även då kontakta ditt fackförbund. Då kan du få rådgivning kring beslutet för att avgöra om det är ett korrekt och rimligt beslut. En del fackförbund erbjuder även rättshjälp vid behov. Att vända dig till facket ger dig bättre möjligheter för en ny prövning och chans till större ersättning.

Facket kan genom skyddsombud på arbetsplatser också hjälpa till med att förbättra arbetsmiljön för att undvika framtida arbetsolyckor. Förutom arbetsmiljön kan fackförbundet även hjälpa till med att driva fram bättre avtalsförsäkringar.

saga upp sig

Så säger man upp sig

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb...
Läs mer
loneansprak intervju

Löneanspråk inför intervjun

Det är många som tycker det är svårt och även jobbigt att lämna löneanspråk för ett jobb man är intresserad av. Det kan vara en tuff balansgång att ange den lön man tycker att man är värd samtidigt som man...
Läs mer
hallbarhet

Hållbar utveckling

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet? Hållbarhet är en viktig strategisk fråga Alla i samhället både påverkar och påverkas av både sociala,...
Läs mer
utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är ett guldläge för att få en bild över var verksamheten står i dag och vad som kan göras för att få en ännu bättre framgång. Hela verksamhetens utveckling och framgångar beror till stor grad på personalen. Det är...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.