forsakring papper

Anställningsformer

Det finns i huvudsak tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Vilken anställningsform som du har, eller har blivit erbjuden, är viktigt att hålla koll på eftersom villkoren ser olika ut.

Det finns i huvudsak tre olika anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Vilken anställningsform som du har, eller har blivit erbjuden, är viktigt att hålla koll på eftersom villkoren ser olika ut.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är en anställning som, som namnet antyder, gäller tills vidare. En tillsvidareanställning kallas även en fast anställning. Den här typen av anställning gäller om inget annat avtalats. Det betyder att om arbetsgivaren vill erbjuda en anställning som på något sätt är tidsbegränsad så måste det framgå i anställningsavtalet.

Tillsvidareanställning är den vanligaste formen av anställning i Sverige. Anställningen varar tills arbetsgivaren säger upp anställningen eller tills du själv väljer att säga upp anställningen. Vid uppsägning gäller vissa regler som antingen regleras av LAS, ett kollektivavtal eller ett anställningsavtal.

Läs mer om fast anställning & tillsvidareanställning.

Provanställning

Provanställning är en form av testanställning innan tjänsten övergår i en tillsvidareanställning. Målet med en provanställning är alltså att arbetsgivaren ska erbjuda en tillsvidareanställning när provperioden är slut.

En provanställning får längst vara i sex månader, men anställningen kan avslutas när som helt under perioden av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Om anställningen avslutas i förtid, eller tjänsten inte kommer övergå i en tillsvidareanställning, måste detta meddelas minst två veckor innan tjänsten upphör. Om det finns ett kollektivavtal kan dock reglerna se annorlunda ut.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under en viss förutbestämd period. Det betyder att man vet när anställningen kommer att avslutas när man skriver på sitt anställningsavtal. En tidsbegränsad anställning kan till exempel handla om en visstidsanställning, projektanställning, säsongsarbete eller vikariat.

Säsongsarbete

Säsongsarbete är en anställning som endast är aktuell under en viss säsong eftersom arbetssysslorna endast finns under den givna säsongen. Det kan till exempel handla om trädgårdsarbete, snöskottning, bärplockning, skördearbete, skogsbruk eller arbete inom turism.

Projektanställning

Projektanställning är en anställning som behövs under ett visst projekt. Det kan till exempel handla om en arbetsgivare som behöver viss kompetens, som inte redan finns inom företaget, under ett specifikt projekt.

Vikarie

En vikarie anställs om ordinarie personal av någon anledning inte kan vara på jobbet. En vikare kallas bland annat in vid sjukdom, semester, föräldraledighet och tjänstledighet.

Speciella regler vid tidsbegränsad anställning

När det kommer till personer som är över 68 år gäller speciella regler när det kommer till tidsbegränsade anställningar. Dessa personer får nämligen alltid anställas under en begränsad tid, det behövs inga särskilda skäl utöver åldern. En person som är över 68 år kan dessutom bli uppsagd utan att arbetsgivaren behöver peka på en specifik orsak.

Kollektivavtal och tidsbegränsad anställning

När det kommer till visstidsanställningar är det extra viktigt att hålla koll på arbetsplatsens eventuella kollektivavtal. Kollektivavtalets regler gäller nämligen i många fall istället för reglerna som finns i LAS. Så det är alltid viktigt att hålla koll på sina rättigheter och hur avtalet ser ut på den arbetsplats man arbetar på eller har blivit erbjuden en tjänst på.

Inlasad

Om man har haft en särskild visstidsanställning på samma arbetsplats under totalt 12 månader under en period på fem år ska man erbjudas en tillsvidareanställning. Denna regel började gälla för särskild visstid 1 oktober 2022. 

Tidigare hette denna typ av anställning allmän visstidsanställning. Om man har blivit anställd innan den 1 oktober 2022 gäller de gamla reglerna för inlasning: man måste ha haft en allmän visstidsanställning på samma arbetsplats under totalt 24 månader under en femårs period för att erbjudas tillsvidareanställning. Samma regler gäller om man har haft ett vikariat under samma tidsperioder.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.