Anställningsformer

forsakring papper

Det finns i huvudsak tre olika anställningsformer, tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Vilken anställningsform som du har, eller har blivit erbjuden, är viktigt att hålla koll på eftersom villkoren ser olika ut.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är en anställning som, som namnet antyder, gäller tills vidare. En tillsvidareanställning kallas även en fast anställning. Den här typen av anställning gäller om inget annat avtalats. Det betyder att om arbetsgivaren vill erbjuda en anställning som på något sätt är tidsbegränsad så måste det framgå i anställningsavtalet.

Tillsvidareanställning är den vanligaste formen av anställning i Sverige. Anställningen varar tills arbetsgivaren säger upp anställningen eller tills du själv väljer att säga upp anställningen. Vid uppsägning gäller vissa regler som antingen regleras av LAS, ett kollektivavtal eller ett anställningsavtal.

Läs mer om fast anställning & tillsvidareanställning.

Provanställning

Provanställning är en form av testanställning innan tjänsten övergår i en tillsvidareanställning. Målet med en provanställning är alltså att arbetsgivaren ska erbjuda en tillsvidareanställning när provperioden är slut.

En provanställning får längst vara i sex månader, men anställningen kan avslutas när som helt under perioden av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Om anställningen avslutas i förtid, eller tjänsten inte kommer övergå i en tillsvidareanställning, måste detta meddelas minst två veckor innan tjänsten upphör. Om det finns ett kollektivavtal kan dock reglerna se annorlunda ut.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under en viss förutbestämd period. Det betyder att man vet när anställningen kommer att avslutas när man skriver på sitt anställningsavtal. En tidsbegränsad anställning kan till exempel handla om en visstidsanställning, projektanställning, säsongsarbete eller vikariat.

Säsongsarbete är en anställning som endast är aktuell under en viss säsong eftersom arbetssysslorna endast finns under den givna säsongen. Det kan till exempel handla om trädgårdsarbete, snöskottning, bärplockning, skördearbete, skogsbruk eller arbete inom turism.

Projektanställning är en anställning som behövs under ett visst projekt. Det kan till exempel handla om en arbetsgivare som behöver viss kompetens, som inte redan finns inom företaget, under ett specifikt projekt.

En vikarie anställs om ordinarie personal av någon anledning inte kan vara på jobbet. En vikare kallas bland annat in vid sjukdom, semester, föräldraledighet och tjänstledighet.

När det kommer till personer som är över 68 år gäller speciella regler när det kommer till tidsbegränsade anställningar. Dessa personer får nämligen alltid anställas under en begränsad tid, det behövs inga särskilda skäl utöver åldern. En person som är över 68 år kan dessutom bli uppsagd utan att arbetsgivaren behöver peka på en specifik orsak.

När det kommer till visstidsanställningar är det extra viktigt att hålla koll på arbetsplatsens eventuella kollektivavtal. Kollektivavtalets regler gäller nämligen i många fall istället för reglerna som finns i LAS. Så det är alltid viktigt att hålla koll på sina rättigheter och hur avtalet ser ut på den arbetsplats man arbetar på eller har blivit erbjuden en tjänst på.

Inlasad

Om man har haft den här typen av anställning på samma arbetsplats under totalt 24 månader under en period på fem år ska man istället erbjudas en tillsvidareanställning. Detsamma gäller om man har haft ett vikariat under samma tidsperioder.

 

saga upp sig

Så säger man upp sig

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb...
Läs mer
loneansprak intervju

Löneanspråk inför intervjun

Det är många som tycker det är svårt och även jobbigt att lämna löneanspråk för ett jobb man är intresserad av. Det kan vara en tuff balansgång att ange den lön man tycker att man är värd samtidigt som man...
Läs mer
hallbarhet

Hållbar utveckling

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet? Hållbarhet är en viktig strategisk fråga Alla i samhället både påverkar och påverkas av både sociala,...
Läs mer
utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är ett guldläge för att få en bild över var verksamheten står i dag och vad som kan göras för att få en ännu bättre framgång. Hela verksamhetens utveckling och framgångar beror till stor grad på personalen. Det är...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.