3946614647 eea1aa763f o

Anställningsavtal

Som nyanställd har man rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Detta avtal skrivs mellan dig och arbetsgivaren och ska behandla vilka rättigheter du har som anställd. I avtalet ska det bland annat finnas uppgifter om arbetsplatsen och arbetsgivaren.

Som nyanställd har man rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Detta avtal skrivs mellan dig och arbetsgivaren och ska behandla vilka rättigheter du har som anställd. I avtalet ska det bland annat finnas uppgifter om arbetsplatsen och arbetsgivaren.

Ett skriftligt anställningsavtal

För din trygghets skull ska detta vara ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknad av er båda. Det räcker inte att du och arbetsgivaren bara har en muntlig överenskommelse om arbetet är mer än tre veckor. Ett muntligt avtal är gällande men det är svårt att bevisa något om en konflikt skulle uppstå. Det är viktigt att ett skriftligt avtal finns på plats innan du börjar arbeta.

Detta ska ett anställningsavtal innehålla

I avtalet ska det även stå vilken dag du ska börja, vilken titel du har, vilken anställningsform du får samt en kort beskrivning av de arbetsuppgifter du förväntas utföra. Många fackförbund erbjuder sig också att kolla på ditt anställningsavtal och ge dig råd innan du skriver på. Ett bra tillfälle att omförhandla sitt anställningsavtal är då man byter arbetsuppgifter eller när ens arbetssituation på ett märkbart sätt förändras.

Uppgifter som bör finnas i ett anställningsavtal: 

 • Namn och adress för den anställda och arbetsgivaren
 • Vilken dag som är tillträdesdag
 • Var arbetet ska utföras - Finns en bestämd arbetsplats eller inte? Om det inte finns en arbetsplats, varför inte? 
 • Beskrivning av arbetsuppgifter och befattningsbeskrivning 
 • Anställningsform - begränsad anställning eller tillsvidare? Vilka andra villkor gäller för anställningsformen?
 • Vid tillsvidareanställning ska uppgifter om uppsägningstid finnas med
 • Vid begränsad anställning ska uppgifter om startdag och slutdag finnas med
 • Vid provanställning ska uppgifter om prövotiden finnas med
 • Lön, friskvård och andra förmåner
 • Löneperiod
 • Arbetstid med information om övertid och jourtid
 • Semestervillkor
 • Villkor vid uthyrning 
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Vad som gäller vid uppsägning och avslutad anställning
 • Information om sociala avgifter
 • Huruvida kollektivavtal finns
 • Information om utlandsjobb
 • Information om sjuklön, tjänstepension och andra försäkringar
 • Lojalitetsplikt - som arbetstagare ska man sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget
 • Tystnadsplikt - som anställd får man inte lämna information som kan skada arbetsgivaren

Här kan du läsa mer om anställningsavtal

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.