Anställningsavtal

3946614647 eea1aa763f o

Som nyanställd har man rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Detta avtal skrivs mellan dig och arbetsgivaren och ska behandla vilka rättigheter du har som anställd. I avtalet ska det bland annat finnas uppgifter om arbetsplatsen och arbetsgivaren.

För din trygghets skull ska detta vara ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknad av er båda. Det räcker inte att du och arbetsgivaren bara har en muntlig överenskommelse om arbetet är mer än tre veckor. Ett muntligt avtal är gällande men det är svårt att bevisa något om en konflikt skulle uppstå. Det är viktigt att ett skriftligt avtal finns på plats innan du börjar arbeta.

I avtalet ska det även stå vilken dag du ska börja, vilken titel du har, vilken anställningsform du får samt en kort beskrivning av de arbetsuppgifter du förväntas utföra. Många fackförbund erbjuder sig också att kolla på ditt anställningsavtal och ge dig råd innan du skriver på. Ett bra tillfälle att omförhandla sitt anställningsavtal är då man byter arbetsuppgifter eller när ens arbetssituation på ett märkbart sätt förändras.

Här kan du läsa mer om anställningsavtal

saga upp sig

Så säger man upp sig

Funderar du på att säga upp dig? Innan du verkligen säger upp dig är det bra att först ha koll på regler kring uppsägningstid, hur ett uppsägningsbrev ska formuleras och annan formalia. Oavsett varför du vill sluta på ditt jobb...
Läs mer
loneansprak intervju

Löneanspråk inför intervjun

Det är många som tycker det är svårt och även jobbigt att lämna löneanspråk för ett jobb man är intresserad av. Det kan vara en tuff balansgång att ange den lön man tycker att man är värd samtidigt som man...
Läs mer
hallbarhet

Hållbar utveckling

Många chefer har idag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet på alla områden inom sitt chefsuppdrag. Hur ska man då tänka och arbeta mot ökad hållbarhet? Hållbarhet är en viktig strategisk fråga Alla i samhället både påverkar och påverkas av både sociala,...
Läs mer
utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är ett guldläge för att få en bild över var verksamheten står i dag och vad som kan göras för att få en ännu bättre framgång. Hela verksamhetens utveckling och framgångar beror till stor grad på personalen. Det är...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.