Övriga artiklar

arbetare fackforbund

Ska man vara med i facket eller inte

Många funderar säkert över om det är värt att vara med i facket eller inte. Detta gäller särskilt många unga som kanske har sin allra första anst…
8969254495 0ddf36c932 k

Statliga bolag

Att jobba som tjänsteman inom en statlig verksamhet innefattar många olika typer av yrken. Inom ett statligt bolag kan du arbeta med allt från at…
69H

Landstingsägda bolag

Det som tidigare hette landsting heter nu regioner. Det finns idag 21 regioner i Sverige och dessa ansvarar främst för samhällsuppgifter som häls…
4615194180 92ca350fd4 o

Landsting och regioner

Landsting är den tidigare beteckningen på det vi idag kallar regioner. Att arbeta inom regionen innebär bara att man arbetar i en av de 21 region…
8423880590 8796c4758d o

Kommunala företag och bolag

Det finns många olika yrken inom företag och bolag som drivs av en kommun eller en region. Många kommuner har energibolag, näringslivsbolag och b…
ideella organisationer

Ideella organisationer

Att vara anställd i en ideell förening innebär att man arbetar med en organisation som inte är knuten till staten och som inte har några kommersi…
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.