Varslen minskar men arbetslösheten ökar

varsel arbetsloshet

Varslen har tydligt minskat för varje månad fram till sommaren sedan pandemin tog sin fart. Arbetslösheten fortsätter att öka som väntat och kommer att fortsätta öka nu när skolorna slutar.

Varslens minskning

Utifrån siffrorna kring varslen hade vi i Sverige under mars 42 000 personer som varslades. Under april sjönk siffrorna till 27 000 och under maj varslades 8 600 personer om uppsägning. Enligt Annika Sundén som är analyschef på Arbetsförmedlingen kan vi se att det både ökade väldigt snabbt men också minskade väldigt snabbt.

Arbetslösheten ökar

Samtidigt som varslen minskar så ökar arbetslösheten med cirka 10 000 nya arbetslösa i veckan. Arbetslösheten är nu uppe i 8,5% och närmar sig prognosen på 11% för sommaren. Nu slutar även skolorna vilket kommer att öka på nuvarande arbetslöshet vilket kan innebära att vi snart är uppe på 11%.

Stor del unga i arbetslöshet

Av de nya arbetslösa är det en stor del unga som har blivit uppsagda. Mycket beror på att det är större delen unga personer som arbetar inom de värst drabbade branscherna som restaurang och hotell. Nu när studenterna går ut i arbetslivet finns heller inte så mycket jobb att söka vilket kommer att öka arbetslösheten mer.

Företagen påskyndar omställning vilket ökar behovet av vidareutbildning

Enligt Annika Sundén är det inte bara på grund av coronakrisen som många stora företag säger upp anställda. En del företag passar också på att påskynda omställningen med att snabbt kunna byta ut personal mot personal med bättre eller annan kompetens.

Sundén menar på att det exempelvis händer inom handeln där det finns ett ökat behov av digitalisering och mer fokus på e-handel vilket kräver en annan kompetens bland personalen.

Annika Sundén anser därför att det här är ett viktigt tillfälle att passa på att vidareutbilda sig och arbeta med kompetensutveckling.

Bättre förutsättningar för vidareutbildning nu

I och med alla de räddningspaket och den nya vårbudgeten som har kommit i samband med coronakrisen är det bättre förutsättningar än tidigare att vidareutbilda sig. För den som fortfarande har ett arbete och samtidigt vill kunna studera med CSN så har fribeloppet för vad du max får tjäna tillfälligt tagits bort. Detta underlättar för många som annars inte har råd att studera med endast CSN bidrag och eventuella lån.

Fler utbildningsplatser inom yrkeshögskola - YH-utbildning, högskola och universitet

Till följd av krisen lägger regeringen en tilläggsbudget på 80 miljoner kronor till yrkeshögskola. Svenska Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att införa yrkeshögskoleprogram och kurser för att kunna snabbutbilda fler med rätt kompetens. 3 500 nya utbildningsplatser öppnas upp inom YH-utbildning. De korta utbildningarna är mellan en vecka och ett halvår med en genomsnittlig utbildningslängd på 5–6 veckor. Utbildningarna ger möjlighet för att både fördjupa sina kunskaper men även för ny kunskap och kompetens för de som vill byta karriärväg och ha möjlighet att ta nya jobb.

Regeringen har också öppnat upp för fler utbildningsplatser inom högskola och universitet eftersom fler förväntas söka sig till högskolor och universitet för att påbörja studier under de närmaste åren.  Regeringen har därför föreslagit medel för permanenta utbildningsplatser som motsvarar cirka 2 600 helårsstudenter.

hemarbete till hemester

Från hemarbete till hemester

Även sommaren 2021 kommer att bli annorlunda. Efter ett år präglat av hemarbete, karantän, digitala AW och distans kommer semestern som är härlig påminnelse om att vissa saker i alla fall är som vanligt - den svenska sommaren.   Efter ytterligare ett...
Läs mer
Antal medlemmar i fackforbund

Antal medlemmar i svenska fackförbund

Det finns fler än 50 olika fackförbund, som riktar sig till olika yrkesgrupper i Sverige. Historiskt sett har Sverige haft en hög andel av förvärvsarbetare som också varit fackanslutna. I många år har dock många fackförbund tappat medlemmar såväl bland arbetare...
Läs mer
svenska modellen

Den svenska modellen

Den svenska arbetsmarknaden har inte alltid sett ut som den gör idag, med kollektivavtal och fackförbund som finns till för att skydda dig som är anställd. Svenskar idag är ofta väldigt medvetna om sina rättigheter på arbetsmarknaden och tacksamma för...
Läs mer
forhandling las

Regeringskris eller inte i förhandlingarna kring LAS?

Det har varit en lång period med förhandlingar kring förändringar av LAS, lagen om anställningsskydd[/tips-och-artiklar/fakta-lagar/las-lagen-om-anstallningsskydd/], och det är ännu inte över. Regeringen har hamnat i en svår sits att försöka komma överens både med fack och oppositionspartierna mot företag och...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.