8969254495 0ddf36c932 k

Statliga bolag

Att jobba som tjänsteman inom en statlig verksamhet innefattar många olika typer av yrken. Inom ett statligt bolag kan du arbeta med allt från att vara inköpare eller jurist till att vara enhetschef eller riskanalytiker. Oavsett vilket typ av arbete du har och vilken arbetsplats du arbetar på så är det viktigt att vara med i ett fackförbund som kan din bransch så att du får den hjälp just du behöver.

Att jobba som tjänsteman inom en statlig verksamhet innefattar många olika typer av yrken. Inom ett statligt bolag kan du arbeta med allt från att vara inköpare eller jurist till att vara enhetschef eller riskanalytiker. Oavsett vilket typ av arbete du har och vilken arbetsplats du arbetar på så är det viktigt att vara med i ett fackförbund som kan din bransch så att du får den hjälp just du behöver.

Fackförbund statliga bolag

Det vanligaste fackförbundet för personer som arbetar på en myndighet, i ett statligt ägt bolag, i en stiftelse eller på en högskola eller universitet är fackförbundet ST som är en förkortning för Statstjänstemanna. Fackförbundet för statligt anställda har stor kunskap om hur det är att arbeta med statlig verksamhet.

Läs mer och bli medlem i ST.

Anställd på statligt bolag

Vad innebär det egentligen att vara anställd på ett statligt bolag? På många sätt är det annorlunda jämfört med att arbeta till exempel kommunalt eller inom den privata sektorn. Arbetar man statligt arbetar man nämligen på uppdrag av landets medborgare, det ställer höga krav på den anställda.

Statlig värdegrund

Det finns en statlig värdegrund man förväntas förhålla sig till om man är statligt anställd. Värdegrunden bygger på landets grundlagar och innebär att man måste agera demokratiskt och med samhällets bästa i åtanke. 

För vissa tjänster finns det mer specifika krav. Arbetar man inom militär eller polis måste man till exempel vara svensk medborgare, arbetar man med vissa typer av uppdrag måste man gå igenom en säkerhetskontroll eftersom uppdraget är säkerhetsklassat, och om man gör något riktigt fel på jobbet kan man dömas för tjänstefel. 

Vad kan man arbeta med inom staten?

Det finns många olika typer av yrken och arbetsgivare inom staten. Bredden på yrkeskåren är stor - och även arbetsvillkoren. 

Många statliga jobb hittas hos myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kriminalvården, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Kronofogsmyndigheten.  

Om man är statligt anställd kan man bland annat arbeta som polis, jurist, ekonom, socionom, soldat, systemutvecklare, handläggare eller civilingenjör. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.