lonesamtal01

Samverkansorganisationer

På den svenska arbetsmarknaden finns flera olika samverkansorganisationer som arbetar på uppdrag av fackförbunden. Samverkansorganisationerna arbetar till exempel för att förbättra arbetsvillkoren för en utvald yrkesgrupp. De samverkansorganisationer vi kommer titta närmare på i den här texten är OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, och PTK, Förhandlings- och samverkansrådet.

På den svenska arbetsmarknaden finns flera olika samverkansorganisationer som arbetar på uppdrag av fackförbunden. Samverkansorganisationerna arbetar till exempel för att förbättra arbetsvillkoren för en utvald yrkesgrupp. De samverkansorganisationer vi kommer titta närmare på i den här texten är OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, och PTK, Förhandlings- och samverkansrådet.

Förhandlingsorganisationer för svenska fackförbund

OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, och PTK, Förhandlings- och samverkansrådet, är två olika samverkansorganisationer för fackförbund och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. 

  • OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd
  • PTK, Förhandlings- och samverkansrådet

OFR - Offentliganställdas förhandlingsråd

Offentliganställdas förhandlingsråd, förkortat OFR, är en förhandlingsorganisation som samarbetar med tretton olika fackförbund inom den offentliga sektorn på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans med OFR kan fackförbunden samverka i gemensamma frågor om till exempel pension, försäkringar, arbetsmiljö och lönestatistik för att få en starkare röst mot arbetsgivarna samtidigt som förbunden står stadigt på sina egna ben. 

OFR erbjuder alltså styrka och erfarenhet till de mindre förbunden samtida som de kan fortsätta att vara flexibla och se till sin specifika bransch på egen hand. 

Fackförbund som samverkar med OFR

PTK, Förhandlings- och samverkansrådet

Förhandlings- och samverkansrådet, förkortat PTK, är en samverkansorganisation för fackförbund som organiserar tjänstemän inom privat sektor. PTK har som uppgift att förhandla om kollektivavtal och förbättra arbetsvillkor och tryggheten för gruppen de representerar. 

PTK gör det möjligt för förbunden att på egen hand representera sin bransch, samtidigt som samverkansorganisationen ger dem en gemensam och mer kraftfull röst gentemot arbetsgivare. 

PTK fokuserar i första hand på: kollektivavtal, pension, försäkringar, inflytande på jobbet, arbetsmiljö och omställning. Rådet företräder och förhandlar för sina förbund. Idag representerar PTK 26 fackförbund för tjänstemän inom privat sektor. 

Fackförbund som samverkar med PTK

Fackliga centralorganisationer

Utöver samverkansorganisationerna finns tre centralorganisationer som de flesta fackförbund är anslutna till (men inte alla). Centralorganisationerna är:

  • LO - Företräder fackförbund med medlemmar inom fysiska arbeten
  • TCO - Företräder fackförbund med medlemmar som är tjänstemän
  • Saco - Företräder fackförbund med medlemmar med akademisk utbildning

Centralorganisationerna arbetar nationellt för att styrka fackförbunden och föra dess talan i övergripande frågor som rör alla medlemmar. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.