Antal medlemmar i fackforbund

Antal medlemmar i svenska fackförbund

Det finns fler än 50 olika fackförbund som riktar sig till olika yrkesgrupper i Sverige. Historiskt sett har Sverige haft en hög andel av förvärvsarbetare som också varit fackanslutna.

Det finns fler än 50 olika fackförbund som riktar sig till olika yrkesgrupper i Sverige. Historiskt sett har Sverige haft en hög andel av förvärvsarbetare som också varit fackanslutna.

Fackförbundens medlemsstatistik

Under många år har flera fackförbund tappat medlemmar såväl bland arbetare som tjänstemän, men trenden har vänt för många fackförbund sen 2020. Under 2023 låg medlemsantalet hyfsat stabilt - med både ökningar och minskningar. 

Statistiken inför 2024 visar att fackförbunden fortsatt är starka, med endast mindre förändringar i statistiken. SACO och LO minskar sitt medlemsantal med under procenten. TCO ser en annan trend och ökar sitt medlemsantal med 1,93 %.

Sacos medlemsantal har minskat med cirka 0,24 % jämfört med 2023. Inom Saco-förbunden har det dock skett stora förändringar vilket gör statistiken lite svårläst på förbundsnivå. Under början av 2023 bildades Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare, vilket gör att statistiken för dessa förbund kan vara lite missvisande. Sveriges Lärare är en sammanslagning av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Sveriges Skolledare är en sammanslagning av Lärarförbundet Skolledare och Sveriges skolledarförbund. 

Övriga Saco-förbund som sett stora förändringar är Akavia, som fått 4 605 nya medlemmar, och Sveriges Ingenjörer, som fått 5 508 nya medlemmar. 

LO har minskat sitt medlemsantal med 0,44 % jämfört med 2023. Fackförbunden som har förlorat flest medlemmar är Byggnads, som tappat 2 444 medlemmar, GS, som tappat 1 948 medlemmar, och IF Metall, som tappat 1 791 medlemmar. Det medlemsförbund som ökat mest är Elektrikerna som fått 521 fler medlemmar. 

TCO har, tills skillnad från Saco och LO, ökat sitt totala medlemsantal. Jämfört med 2022 har TCO fått 1,93 % fler medlemmar (18 940 stycken medlemmar) 2023. Fackförbundet som har fått flest nya medlemmar är Unionen med 16 565 nya medlemmar, följt av Vision med 1 981 nya medlemmar. Det TCO-förbund som förlorat flest medlemmar är Vårdförbundet med 1 152 färre medlemmar. 

Statistik för tidigare år 

2020 såg många fackförbund en klar ökning i statistiken, en trend som höll i sig för SACO 2021, men inte för LO och TCO.

Statistiken för 2022 visar att SACO har fortsatt öka, nu med 1,4 %, medan LO minskade med 1,61 % och TCO ökade med 0,6 %. 

När vi tittar på det totala antalet medlemmar kan en del av statistiken förklaras av att Lärarförbundet lämnade TCO och blev en del av SACO 1 januari 2022. Inför statistiken 2023 ser vi ytterligare en förändring då Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gått samman och bildat förbundet Sveriges Lärare inom SACO.

Här har vi samlat den senaste statistiken över medlemsantal i de svenska fackförbunden.

 

SACO-förbund 

 

SACO står för Sveriges Akademikers CentralOrganisation. Organisationen bildades 1947 och samlar de förbund som företräder akademiker på den svenska arbetsmarknaden. 

SACO-förbundens medlemsantal uppgick till totalt till 955 737 den 31/1 2023.

Akademikerförbundet SSR, Akavia, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Lärare (tidigare Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) är några de största SACO-förbunden.

 

Förbund

Medlemsantal

Akademikerförbundet SSR

77 776

Akavia

139 483

DIK

20 417

Fysioterapeuterna

12 058

Kyrkans Akademikerförbund

3 224

Sveriges lärare

294 832

Naturvetarna

35 056

Officersförbundet

20 189

Reservofficerarna

1 986

Sjöbefälsföreningen

4 802

SRAT

21 209

Sveriges Arbetsterapeuter

10 273

Sveriges Arkitekter

14 418

Sveriges Farmaceuter

6 916

Sveriges Ingenjörer

172 904

Sveriges läkarförbund

57 991

Sveriges Psykologförbund

12 559

Sveriges Skolledare 

16 948

Sveriges Tandläkarförbund

6 916

Sveriges universitetslärare och forskare

22 414

Sveriges Veterinärförbund

3 349

Totalt antal medlemmar i SACO

955 737 (statistik från 31/12 2023)

 

Källa: SACO.se

 

LO-förbund

 

LO är en förkortning av LandsOrganisationen, och företräder i första hand arbetare. Organisationen har funnits ända sedan 1898, och 14 olika fackförbund finns under LO:s flagg. 

Sen årsskiftet 2023 har LO tappat 6 106 stycken av sina medlemmar, cirka 0,44 %. Det är ett klart mindre tapp jämfört med årsskiftet 2021 så LO tappade 22 804 av sina medlemmar, vilket utgör 1,61 %. Den sista december 2023 uppgick LOs medlemstal till totalt 1 383 334 personer. 

Av de drygt 1,3 miljoner arbetare som är med i ett LO-förbund är det just Kommunal som är det enskilt största fackförbundet, med över en halv miljon medlemmar. Även IF Metall och Handels är bland de största LO-förbunden.

 

Förbund

Medlemsantal

Byggnads

99 600

Elektrikerna

22 782

Fastighets

26 268

GS-Facket

41 906

Handels

151 587

Hotell- och Restaurang

25 256

IF Metall

302 306

Kommunal

502 550

Livs

24 985

Musikerna

2 738

Målarna

12 695

Pappers

17 093

Seko

96 949

Transport

54 619

Totalt antal medlemmar i LO

1 383 334 (statistik från 31/12 2023)

 

Källa: LO.se

 

TCO-förbund

 

TCO är Tjänstemännens CentralOrganisation och är en sammanslutning av 12 olika fackförbund. Organisationen såg dagens ljus den 11 juni 1944. Medlemmarna arbetar inom privata företag inom tjänste- och industrisektorn såväl som kommunal verksamhet, landstinget och inom statliga myndigheter. 

Medlemsantalen för TCO-förbunden har fortsatt försiktigt ökat under de senaste åren. En händelse som såklart påverkat statistiken är att Lärarförbundet lämnade TCO och anslöt sig till SACO 1 januari 2022. Då minskade det totala antalet medlemmar med 165 384 personer.

Om vi jämför dagens siffror, från december 2023, med siffrorna från den sista december 2022 så har TCO-förbundet sett en ökning med 1,93 %.

Förbunden som har ökat mest procentuellt till årsskiftet 2023/2024 är Tull-Kust som fått 3,4 % fler medlemmar, följt av Polisförbundet med 3,9 % fler medlemmar. Den största minskningen står SYMF för som förlorat 7,4 % av sina medlemmar. 

 

Unionen med över 600 000 medlemmar är TCO:s största fackförbund. Andra förbund med många medlemmar är bland annat Vision och Vårdförbundet.

 

Förbund

Antal medlemmar 

Fackförbundet ST

65 637

Finansförbundet

25 027

Forena

13 448

Försvarsförbundet

3 386

Journalistförbundet

9 872

Scen & Film

6 715

Polisförbundet

21 257

SYMF

1 386

TULL-KUST

1 960

Unionen

616 400

Vision

146 097

Vårdförbundet

89 803

Totalt antal medlemmar i TCO

1 000 988 (statistik från 31/12 2023)

 

Källa: TCO

 

 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.