Antal medlemmar i svenska fackförbund

Antal medlemmar i fackforbund

Det finns fler än 50 olika fackförbund, som riktar sig till olika yrkesgrupper i Sverige. Historiskt sett har Sverige haft en hög andel av förvärvsarbetare som också varit fackanslutna.

I många år har dock många fackförbund tappat medlemmar såväl bland arbetare som tjänstemän. Fram tills nu.

Statistiken visar nämligen att 2020 var ett år då flera av fackförbunden fick fler nya medlemmar. Allra störst var ökningen för förbunden som ingår i TCO, där Sveriges största fackförbund Unionen ingår.

Här har vi samlat den senaste statistiken över medlemsantal i de svenska fackförbunden.

 

SACO-förbund 

 

SACO står för Sveriges Akademikers CentralOrganisation. Organisationen bildades 1947 och samlar de förbund som företräder akademiker på den svenska arbetsmarknaden. 

Idag uppgår SACO-förbundens medlemsantal till totalt till över 700 000. Under 2020 såg SACO en ökning med 2,8 procent av yrkesverksamma.

Akademikerförbundet SSR, Sveriges Ingenjörer och Lärarnas Riksförbund är några de största SACO-förbunden.

 

Förbund

Medlemsantal

Akademikerförbundet SSR

74 509

Akavia

131 432

DIK

19 661

Fysioterapeuterna

12 608

Kyrkans Akademikerförbund

4 021

Lärarnas Riksförbund

89 553

Naturvetarna

33 554

Officersförbundet

19 394

Reservofficerarna

1 818

Sjöbefälsföreningen

4 567

SRAT

21 200

Sveriges Arbetsterapeuter

10 107

Sveriges Arkitekter

13 770

Sveriges Farmaceuter

7 172

Sveriges Ingenjörer

159 017

Sveriges läkarförbund

55 501

Sveriges Psykologförbund

11 961

Sveriges Skolledarförbund

7 455

Sveriges Tandläkarförbund

7 187

Sveriges universitetslärare och forskare

21 642

Sveriges Veterinärförbund

3 262

Totalt antal medlemmar i SACO

709 391 (statistik från 31/12 2020)

 

Källa: SACO.se

 

LO-förbund

 

LO är en förkortning av LandsOrganisationen, och företräder i första hand arbetare. Organisationen har funnits ända sedan 1898, och 14 olika fackförbund finns under LO:s flagg. 

Efter att ha tappat medlemmar under de senaste åren vände trenden under 2020, då LO återigen ökade i medlemsantal. Även om flera av fackförbunden tappade medlemmar fick Kommunal och Handels betydligt fler.

Av de drygt 1,4 miljoner arbetare som är med i ett LO-förbund är det just Kommunal som är det enskilt största fackförbundet, med över en halv miljon medlemmar. Även IF Metall och Handels är bland de största LO-förbunden.

 

Förbund

Medlemsantal

Byggnads

103 970

Elektrikerna

22 797

Fastighets

28 404

GS-Facket

45 596

Handels

159 921

Hotell- och Restaurang

28 817

IF Metall

304 735

Kommunal

519 518

Livs

26 816

Musikerna

2 654

Målarna

13 524

Pappers

17 689

Seko

102 589

Transport

55 896

Totalt antal medlemmar i LO

1 432 926 (statistik från 31/12 2020)

 

Källa: LO.se

 

TCO-förbund

 

TCO är Tjänstemännens CentralOrganisation och är en sammanslutning av 13 olika fackförbund. Organisationen såg dagens ljus den 11 juni 1944. Medlemmarna arbetar inom privata företag inom tjänste- och industrisektorn såväl som kommunal verksamhet, landstinget och inom statliga myndigheter. 

Under 2020 fick TCO-förbunden rejält många fler medlemmar. Hela 10 av de 13 förbunden fick faktiskt fler medlemmar, och allra mest växte Unionen, som är Sveriges största fackförbund.

Att medlemstillströmningen ökade under 2020 är dock inget ovanligt för TCO. Trenden har nämligen sett likadan under tio års tid. Ökningen var dock kraftigare än vanligt och idag är TCO större än LO. 

Unionen med sina 700 000 medlemmar är TCO:s största fackförbund. Andra förbund med många medlemmar är Lärarförbundet och Vision.

 

Förbund

Antal medlemmar 

Fackförbundet ST

95 000

Finansförbundet

32 500

Forena

14 000

Försvarsförbundet

4 500

Journalistförbundet

15 000

Lärarförbundet

234 000

Polisförbundet

21 000

SYMF

1 800

Teaterförbundet

8 000

TULL-KUST

1 800

Unionen

700 000

Vision

200 000

Vårdförbundet

114 000

Totalt antal medlemmar i TCO

1 454 677 (statistik från 31/12 2020)

 

Källa: TCO.se

 

 

svenska modellen

Den svenska modellen

Den svenska arbetsmarknaden har inte alltid sett ut som den gör idag, med kollektivavtal och fackförbund som finns till för att skydda dig som är anställd. Svenskar idag är ofta väldigt medvetna om sina rättigheter på arbetsmarknaden och tacksamma för...
Läs mer
forhandling las

Regeringskris eller inte i förhandlingarna kring LAS?

Det har varit en lång period med förhandlingar kring förändringar av LAS, lagen om anställningsskydd[/tips-och-artiklar/fakta-lagar/las-lagen-om-anstallningsskydd/], och det är ännu inte över. Regeringen har hamnat i en svår sits att försöka komma överens både med fack och oppositionspartierna mot företag och...
Läs mer
arbetslos egenforetagare Läs mer
varsel arbetsloshet

Varslen minskar men arbetslösheten ökar

Varslen har tydligt minskat för varje månad fram till sommaren sedan pandemin tog sin fart. Arbetslösheten fortsätter att öka som väntat och kommer att fortsätta öka nu när skolorna slutar. Varslens minskning Utifrån siffrorna kring varslen hade vi i Sverige under mars...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.