Korttidsarbete och korttidspermittering – Vad innebär det och hur fungerar det?

korttidsarbete korttidspermittering

Det pratas mycket om korttidsarbete och korttidspermittering nu i samband med coronakrisen. Men vad innebär det och hur fungerar det? Vilka företag kan nyttja det? Hur påverkar det lönen, anställningen och tryggheten? Vi ska här gå igenom de vanligaste frågorna kring detta.

Korttidspermittering och korttidsarbete – är det samma sak?

Korttidsarbete som är en lag från 2013 innebär att en eller flera arbetstagare går ner i arbetstid och går ner en viss del i lön när det är tillfälligt och allvarligt ekonomiskt svårt för ett företag. Detta görs som ett alternativ till att säga upp de anställda. Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare men även om en arbetsgivare saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren omfattas av det statliga stödet. Lär mer om stödet för arbetsgivare utan kollektivavtal här.

Korttidspermittering fungerar ungefär på samma sätt men med skillnaden att staten tar en betydligt större del av lönekostnaden under 2020.

Det nya stödet är framtaget för att underlätta för företagen att snabbt kunna köra igång och öka verksamheten när situationen blir bättre. Vilket hade varit svårare om personalen är uppsagd. Att företagen kommer igång snabbt igen har också en positiv effekt på hela Sveriges ekonomi.

Vilka företag och arbetstagare kan använda den nya korttidspermitteringen?

Alla företag som är arbetsgivare förutom vissa offentliga verksamheter och med undantag av enskilda firmor kan använda den nya korttidspermitteringen. Arbetstagare kan få ta del av stödet om de varit anställda tre månader innan Tillväxtverkets beslut om godkännande. Stödet gäller även visstidsanställda.

Ett tillfälligt undantag från vanliga regler är att nu under 2020 omfattas även arbetstagare som är arbetsgivarens familj.

Hur får arbetsgivaren det statliga stödet?

Arbetsgivare som vill använda det statliga stödet gör en ansökan här hos Tillväxtverket. På Tillväxtverkets hemsida står vilka villkor som måste uppfyllas för att kunna godkänna stödet.

Hur påverkas lönen, hur mycket minskas arbetstiden och hur länge gäller det?

I och med de nya reglerna för 2020 kan arbetstagare få cirka 90% av lönen med ett lönetak på 44 000 kronor när de går ner i arbetstid. Det är tack vara att staten nu kan stå för tre fjärdedelar av lönen vilket är mycket högre än tidigare system. De nya bestämmelserna vad gäller ersättningen från staten kan användas från 16 mars och resten av 2020. Stödet kan fås i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60% samtidigt som arbetstagaren ändå kan få ut cirka 90% av lönen. Det finns också en utökad möjlighet med att kunna minska arbetstiden med hela 80% med en löneminskning på 12% under perioden maj, juni och juli 2020. Lagändringen träder i kraft den 1 juni och öppnar då upp för ansökningar med möjlighet till retroaktivt stöd för maj.

Vad händer med SGI under korttidspermittering?

Den sjukpenninggrundande inkomsten SGI bibehåller samma nivå som före korttidspermitteringen.

Går det att kombinera korttidspermittering med andra jobb eller a-kassa?

Nej det går varken att ta andra jobb eller att få arbetslöshetsersättning för den tid man inte jobbar vid korttidspermittering. Att ta andra jobb går mot lojalitetsplikten mot arbetsgivaren så det krävs i så fall att arbetsgivaren godkänner detta.

 

arbetslos egenforetagare Läs mer
varsel arbetsloshet

Varslen minskar men arbetslösheten ökar

Varslen har tydligt minskat för varje månad fram till sommaren sedan pandemin tog sin fart. Arbetslösheten fortsätter att öka som väntat och kommer att fortsätta öka nu när skolorna slutar. Varslens minskning Utifrån siffrorna kring varslen hade vi i Sverige under mars...
Läs mer
fler medlemmar trygghet fackforbund

Allt fler söker sig till tryggheten med facket – Fler medlemmar

Det är inte bara a-kassorna som har fått ett ökat medlemsantal utan även facket har ökat i popularitet vilket resulterat i fler medlemmar. Allt fler söker sig till tryggheten inom fackförbunden i samband med krisen. Fackförbunden har haft svårt att nå...
Läs mer
semester corona covid 19

Så får du en bra semester trots corona (covid-19)

Den här sommaren blir inte riktigt som många hade tänkt sig och sett framemot. En hel del resor har fått ställas in på grund av både inreseförbud till vissa länder och utifrån de rekommendationer som råder från UD. För tillfället...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.