korttidsarbete korttidspermittering

Korttidsarbete och korttidspermittering – Vad innebär det och hur fungerar det?

Vad innebär egentligen korttidsarbete och korttidspermittering? Och hur fungerar det? Vilka företag kan nyttja det? Hur påverkar det lönen, anställningen och tryggheten? Vi ska här gå igenom de vanligaste frågorna kring detta.

Vad innebär egentligen korttidsarbete och korttidspermittering? Och hur fungerar det? Vilka företag kan nyttja det? Hur påverkar det lönen, anställningen och tryggheten? Vi ska här gå igenom de vanligaste frågorna kring detta.

Korttidspermittering och korttidsarbete – är det samma sak?

Korttidsarbete, eller korttidspermittering, som är en lag från 2013, innebär att en eller flera arbetstagare går ner i arbetstid och går ner en viss del i lön när det är tillfälligt och allvarligt ekonomiskt svårt för ett företag. Detta görs som ett alternativ till att säga upp de anställda. Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare men även om en arbetsgivare saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren omfattas av det statliga stödet. Lär mer om stödet för arbetsgivare utan kollektivavtal här.

Som arbetsgivare kan man söka stöd vid korttidsarbete hos Skatteverket. Då får man stöd för lönekostnader.

Stödet är framtaget för att underlätta för företag under ekonomiska svårigheter som beror på omvärldshändelser. Coronapandemin är ett exempel på en sådan händelse. 

Vilka företag och arbetstagare kan använda korttidspermittering?

Alla företag som är arbetsgivare, förutom vissa offentliga verksamheter och med undantag av enskilda firmor, kan använda korttidspermitteringen. Stödet gäller även visstidsanställda.

Hur får arbetsgivaren det statliga stödet?

Arbetsgivare som vill använda det statliga stödet gör en ansökan hos Skatteverket. På Skatteverkets hemsida står vilka villkor som måste uppfyllas för att kunna godkänna stödet.

Hur påverkas lönen, hur mycket minskas arbetstiden och hur länge gäller det?

Stödet är uppdelat i tre olika nivåer enligt följande: 

Nivå 1

 • Arbetsminskning: 20 %
 • Löneminskning: 12 %
 • Arbetsgivare: 1 %
 • staten: 7 %

Nivå 2

 • Arbetsminskning: 40 %
 • Löneminskning: 16 %
 • Arbetsgivare: 11 %
 • staten: 13 %

Nivå 3

 • Arbetsminskning: 60 %
 • Löneminskning: 20 %
 • Arbetsgivare: 20 %
 • staten: 20 %

Arbetstiden kan alltså minskas med 20, 40 eller 60% samtidigt som arbetstagaren ändå kan få ut cirka en stor del av lönen. 

Vad händer med SGI under korttidspermittering?

Den sjukpenninggrundande inkomsten SGI bibehåller samma nivå som före korttidspermitteringen.

Går det att kombinera korttidspermittering med andra jobb eller a-kassa?

Nej det går varken att ta andra jobb eller att få arbetslöshetsersättning för den tid man inte jobbar vid korttidspermittering. Att ta andra jobb går mot lojalitetsplikten mot arbetsgivaren så det krävs i så fall att arbetsgivaren godkänner detta.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.