kommunal strejk

Kommunal varslar om strejk – 5000 anställda potentiellt påverkade

Kommunal, ett av Sveriges största fackförbund, har meddelat ett varsel om strejk. Detta beslut togs efter att förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR samt Kommunala företagarens arbetsgivarorganisation Sobona har misslyckats. Om parterna inte finner en lösning innebär det att Kommunal kommer att sätta ut närmare 5000 anställda i strejk på morgonen den 18 april.

Kommunal, ett av Sveriges största fackförbund, har meddelat ett varsel om strejk. Detta beslut togs efter att förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR samt Kommunala företagarens arbetsgivarorganisation Sobona har misslyckats. Om parterna inte finner en lösning innebär det att Kommunal kommer att sätta ut närmare 5000 anställda i strejk på morgonen den 18 april.

Bakgrund till konflikten

Konflikten har sin grund i flera frågor, inklusive löneprocesser, arbetstidsregler och dygnsvila.

Löneprocesser

Under avtalsförhandlingarna i år har Kommunal framfört krav på tydligare rutiner för löneprocesser. De vill införa ett skriftligt krav vid lönesättning och se till att nya löner betalas ut i tid och enligt avtal. Kommunals medlemmar har upplevt betalningsförseningar på flera månader, vilket förbundet anser vara oacceptabelt.

Arbetstidsregler och dygnsvila

En annan orsak till konflikten är Kommunals krav på hållbara arbetstider, särskilt inom räddningstjänst och LSS. De menar att Sveriges anslutning till Nato ställer högre krav på svensk räddningstjänst, vilket innebär att arbetstider och dygnsvila behöver ses över och förenklas. Kommunal anser att de bud som arbetsgivarorganisationerna har lagt fram inte tillräckligt säkerställer dygnsvilan för de som arbetar inom vård och omsorg samt räddningstjänst.

Anställda som omfattas av strejkvarsel

De berörda är kommunanställda, regionanställda eller anställda vid Sobonas företag, totalt drygt 550 000 personer. Dock kan endast 5000 av dem komma att påverkas av Kommunals stridsåtgärder. Bland de yrkesgrupper som omfattas finns köksanställda, vaktmästare, lokalvårdare, personal på badhus, steriltekniker, transportörer och anställda på tvätterier. Strejkvarselet berör 750 olika arbetsplatser.

Konsekvenser av strejken

Om stridsåtgärderna genomförs innebär det att vissa medlemmar inte kommer att arbeta alls medan andra åtgärder, såsom övertidsblockader och nyanställningsblockader, kan förekomma. Heltidsanställda får inte utföra övertidsarbete och deltidsanställda får inte arbeta utöver sina schemalagda timmar. Dessutom förbjuds arbetsgivare från att göra nya anställningar.

Medlare kommer att försöka lösa konflikten under den kommande veckan, men om ingen överenskommelse nås kommer strejken att inledas den 18 april kl. 07:00.

Information för berörda medlemmar

De anställda som berörs av strejken kommer att få detaljerad information från Kommunal om hur de ska hantera situationen. Under strejken kommer arbetsgivaren inte att betala någon lön, men Kommunal kommer att tillhandahålla konfliktersättning till sina medlemmar för det inkomstbortfall de upplever till följd av strejken.

Läs mer om strejk och strejkrätt här.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.