Ideella organisationer

5729506059 acc1ca74f6 o

Att vara anställd i en ideell förening innebär att man arbetar med en organisation som inte är knuten till staten och som inte har några kommersiella vinstintressen. När man arbetar med ideella organisationer får man istället möjligheten att jobba för ett mål och med en vision som man tror på.

Förutom att vara anställd på en ideell organisation är det även vanligt att man anlitas som konsult eller arbetar som timanställd på en ideell förening. Oavsett hur din arbetssituation ser ut är det viktigt att vara med i ett fackförbund.

Ett av de vanligaste fackförbunden för ideella organisationer är Unionen som är ett stort fackförbund som totalt har mer än 500 000 medlemmar i Sverige.

antti vainio transport Läs mer
architecture 1867596 640

Vad är en fackförening?

Många har säkert hört orden och begreppen fack, fackklubb, fackförening, fackförbund eller fackliga organisationer. Men vad är skillnaden på fackförening och fackförbund? En fackförening är en organisation av arbetstagare med samma yrke eller arbetsplats. Fackföreningen är den organisation som representerar...
Läs mer
intervju arbetsgivare

Vad är en arbetsgivarorganisation?

Om fackförbunden är de organisationer där anställda inom vissa yrkesgrupper eller yrkesområden går samman för att bevaka sina intressen gentemot arbetsgivaren, så är en arbetsgivarorganisation motsvarigheten för arbetsgivaren. Arbetsgivarorganisationerna är ofta större och består av arbetsgivare som verkar inom liknande...
Läs mer
arbetare fackforbund

Ska man vara med i facket eller inte

Många funderar säkert över om det är värt att vara med i facket eller inte. Detta gäller särskilt många unga som kanske har sin allra första anställning. Då kan nog en medlemsavgift till facket kännas som en stor och onödig...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.