ideella organisationer

Ideella organisationer

Att vara anställd i en ideell förening innebär att man arbetar med en organisation som inte är knuten till staten och som inte har några kommersiella vinstintressen. När man arbetar med ideella organisationer får man istället möjligheten att jobba för ett mål och med en vision som man tror på.

Att vara anställd i en ideell förening innebär att man arbetar med en organisation som inte är knuten till staten och som inte har några kommersiella vinstintressen. När man arbetar med ideella organisationer får man istället möjligheten att jobba för ett mål och med en vision som man tror på.

Att vara anställd i en ideell organisation

En ideell organisation, eller en ideell förening, är en organisation som inte arbetar i vinstdrivande syfte till förmån för dess medlemmar. Istället arbetar en ideell förening för att värna om medlemmarnas intressen, rättigheter eller för större allmännyttig ändamål. Det kan till exempel handla om en förening som arbetar för att motverka hemlöshet eller fattigdom, eller en idrottsförening. 

Att arbeta inom ideella organisationer är idag en stor sektor som anställer många arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Förutom att anställa personal så är det vanligt att ideella organisationer anlitar konsulter eller timanställda. 

Att arbeta som konsult

Som konsult är man inte anställd på den arbetsplats där man jobbar. Antingen driver man ett eget företag och fakturerar arbetsplatsen eller så är man anställd av ett konsultföretag eller ett bemanningsföretag. Som konsult kan man arbeta på uppdrag av flera företag. Ofta tas man in som specialistkompetens. 

Var med i facket när du är anställd i en ideell organisation

Oavsett om man är anställd, arbetar som konsult eller som timanställd på en ideell förening så kan man vara med i ett fackförbund. Ett fackförbund värnar om dina arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och ersättning oavsett om du arbetar för en privat aktör, statligt, regionalt eller ideellt. 

Ett av de vanligaste fackförbunden för ideella organisationer är Unionen. Unionen är ett av de största fackförbunden i Sverige med cirka 700 000 medlemmar. De organiserar arbetstagare från den privata sektorn oavsett var man jobbar. Deras medlemspool är bred vilket ger dem stort inflytande på den svenska arbetsmarknaden i stort. 

Glöm inte att gå med i Unionens a-kassa för att få ersättning om du skulle bli av med ditt arbete. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.