Coronaregler - Detta gäller från den 1 oktober

coronaregler fackforbund

Under coronapandemin har tillfälliga regler för karensavdrag och sjukskrivning gällt för att underlätta för människor att stanna hemma vid symptom på sjukdom för att förhindra smittspridning. Den 1 oktober togs dessa regler bort. Hur fungerar det egentligen nu? Vi går igenom vad som gäller.

Detta gäller - coronaregler

Under de första åren av pandemin har vi haft tillfälliga regler för bland annat karensavdrag, sjuklön och läkarintyg för att förhindra smittspridning på arbetsplatser. Pandemin har under 2021 gått in i en ny fas sen vaccintäckningen gått upp, därför väljer nu regeringen att plocka bort flera av dessa coronaanpassade regler. 

  • Ersättning för karens tas bort
  • De vanliga reglerna för läkarintyg börjar gälla igen
  • Personer i riskgrupp kan inte längre få ersättning 
  • Smittbärarpenning - läkarintyg krävs från dag ett
  • Vab - läkar- eller sjuksköterskeintyg krävs för barnet från dag åtta 
  • De vanliga reglerna för sjuklönekostnader börjar gälla igen

Karensavdrag

Den tillfälliga ersättningen för karens plockas bort från och med den första oktober 2021. Ersättningen har gällt mellan den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021. Under perioden har man haft möjlighet att ansöka om ersättningen för karensavdrag hos Försäkringskassan. Från och med den första oktober gäller alltså de vanliga reglerna för karens igen.

Om man har varit sjukskriven under perioden ersättningen har gällt kan man fortfarande ansöka om ersättning retroaktivt. Det görs via Försäkringskassans hemsida.  

Läkarintyg

Under stora delar av pandemin har det varit möjligt att vara sjukskriven utan att visa upp läkarintyg dag åtta (arbetsgivare) och dag femton (Försäkringskassan). Istället har läkarintyg behövts först dag tjugotvå. Detta för att minska belastningen på sjukvården. Från och med den första oktober gäller de vanliga reglerna för läkarintyg igen. 

Om man är sjuk och ansöker om sjukpenning måste man alltså nu visa upp läkarintyg dag åtta för sin arbetsgivare och dag femton för Försäkringskassan. De vanliga reglerna börjar gälla för de som har den första sjukdagen första oktober eller senare.  

Riskgruppsersättning 

Ersättningen till personer i riskgrupp på grund av coronapandemin tas bort. Från den första juli 2020 till den sista september 2021 har vissa personer i riskgrupp kunnat få ersättning om de inte kunnat arbeta på grund av risk för smitta. Denna ersättning plockas nu bort helt. 

Vård av barn - skolstängning 

En av få ersättningar som regeringen väljer att låta ligga kvar är ersättning till föräldrar för vård av barn om barnets skola eller förskola stänger på grund av smittspridning av Covid-19. Ersättningen fortsätter att gälla till åtminstone den sista januari 2022. 

Besök Försäkringskassans hemsida eller ditt fackförbunds hemsida för mer information om vad som gäller för dig om du blir sjuk. 

 

frilans fackforbund

5 anledningar för frilansare att gå med i facket

Att vara frilansare är mångas dröm. Man får i de flesta fall bestämma över sina egna arbetstider, arbetsuppgifter och följa sin dröm genom arbetslivet. Frilanslivet kommer dock med en baksida - otryggheten.  Vad händer om du som frilansare blir sjuk, förlorar...
Läs mer
hemarbete till hemester

Från hemarbete till hemester

Även sommaren 2021 kommer att bli annorlunda. Efter ett år präglat av hemarbete, karantän, digitala AW och distans kommer semestern som är härlig påminnelse om att vissa saker i alla fall är som vanligt - den svenska sommaren.   Efter ytterligare ett...
Läs mer
Antal medlemmar i fackforbund

Antal medlemmar i svenska fackförbund

Det finns fler än 50 olika fackförbund, som riktar sig till olika yrkesgrupper i Sverige. Historiskt sett har Sverige haft en hög andel av förvärvsarbetare som också varit fackanslutna. I många år har dock många fackförbund tappat medlemmar såväl bland arbetare...
Läs mer
svenska modellen

Den svenska modellen

Den svenska arbetsmarknaden har inte alltid sett ut som den gör idag, med kollektivavtal och fackförbund som finns till för att skydda dig som är anställd. Svenskar idag är ofta väldigt medvetna om sina rättigheter på arbetsmarknaden och tacksamma för...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.