arbetslos egenforetagare

Arbetslös egenföretagare? Regeringen underlättar för att kunna återuppta verksamhet

Regeringen beslutade i torsdags den 11 juni 2020 om en ny tidsbegränsad förordningsändring för arbetslösa egenföretagare. Ändringen innebär att egenföretagare – det vill säga de som bedriver enskild firma ska kunna utföra vissa begränsade åtgärder inom sitt företag. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2020 och vara gällande till och med 1 januari 2021. En del av dessa stödåtgärderna gäller även fortsatt för hela 2022.

Regeringen beslutade i torsdags den 11 juni 2020 om en ny tidsbegränsad förordningsändring för arbetslösa egenföretagare. Ändringen innebär att egenföretagare – det vill säga de som bedriver enskild firma ska kunna utföra vissa begränsade åtgärder inom sitt företag. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2020 och vara gällande till och med 1 januari 2021. En del av dessa stödåtgärderna gäller även fortsatt för hela 2022.

En liten men viktig ändring

Denna artikel skrevs under coronapandemin och är inte aktuell idag, 2024

Företagare med enskild firma har länge under den rådande krisen efterlyst fler åtgärder för att rädda företagare med denna företagsform. Regeringen kommer nu med en liten men viktig ändring för de som behöver söka om arbetslöshetsersättning från a-kassa. Anledningen till denna ändring är för att kunna underlätta för egenföretagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Tidigare under våren kom regeringen med en tillfällig utökad möjlighet för att kunna lägga sitt företag vilande för att få rätt till arbetslöshetsförsäkring. Den ändringen innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2020-2022 inte behöver vänta fem år efter att en verksamhet återupptas till ett nytt uppehåll för att kunna få ersättning igen.

Otydligt vad begränsningarna verkligen innebär

Det framgår inga tydliga riktlinjer utifrån regeringens pressmeddelande kring denna ändring vad det egentligen innebär för slags uppgifter en företagare får lov att utföra. Därmed är det väldigt otydligt vad dessa begränsningar egentligen innebär:

 • att uppdatera sin webbplats och sociala medier i begränsad omfattning
 • att upprätthålla viss begränsad kund- eller leverantörskontakt – där åtgärderna endast är till för att senare kunna återuppta sin verksamhet

Regeringen och många egenföretagare oense om att krispaketen går att applicera på enskild firma

Det har kommit en hel del krispaket under krisen och samtidigt som regeringen anser att även egenföretagare kan ta del av dessa håller en hel del företagare inte med.

Åtgärder där regeringen och egenföretagare oftast är oense:

 • Omställningsstöd för omsättning på minst 250 000 kronor förra året – En hel del småföretag som bara omsätter sin egen lön och som inte har någon lokal eller anställda kommer sällan upp i så hög omsättning. Särskilt inte om de drog i gång sitt företag förra året eller året dessförinnan eftersom det kan ta tid att bygga upp sitt företag.
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond – detta blir en skatt vid ett senare tillfälle när skulden ska återföras. Då kanske inte omsättningen ännu kommit upp i rimliga nivåer igen.
 • Anstånd av skatteinbetalningar – företagare som förlorar alla sina uppdrag anser att detta inte går att nyttja om det inte finns några inkommande intäkter. Det finns alltså inget att taxera och skulle det finnas intäkter skjuts problemet fram.
 • Sänkta egenavgifter - även här gör det ingen skillnad om intäkterna redan är nere på 0 kronor.
 • ökade lånemöjligheter via Almi – Här anser en hel del egenföretagare att Almi inte är villiga att ge lån till småföretag som är alltför nära konkurs. Sedan tillkommer också hög ränta som ska betalas senare. Ytterligare ett sätt att skjuta problemen på framtiden anser många företagare.
 • Hyresrabatt – är endast möjlig om hyresvärden vill.
 • A-kassa – Det är svårare att bli beviljad a-kassa utifrån särskilda regler och de finns flera villkor för att behålla ersättningen. Det går heller inte att jobba deltid genom att ta mindre uppdrag inom företaget samtidigt som du får arbetslöshetsersättning. Med ersättning får man varken marknadsföra företaget eller ta kontakt med nya kunder. Tidigare regler gällde också att hemsidan måste stängas ner men med den nya bestämmelsen får man alltså ha kvar den och uppdatera den - i viss begränsning. Båda sidorna är överens om att a-kassa kan nyttjas men det råder delade meningar kring möjligheten att kunna återuppta en verksamhet.

Övriga åtgärder som en egenföretagare inte kan använda:

 • Permitteringar – är endast till för anställda och som företagare med enskild firma är du själv inte anställd.
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter – har företagaren inga anställda kan detta inte nyttjas eftersom företagaren själv inte är anställd.

 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.