akavia nytt forbund

Akavia ett nytt fackförbund som konkurrerar med Unionen

Sedan den 1 januari 2020 har vi ett nytt svenskt fackförbund, Akavia. Det är de tidigare facken Civilekonomerna och Jusek som har gått samman till ett gemensamt fackförbund.

Sedan den 1 januari 2020 har vi ett nytt svenskt fackförbund, Akavia. Det är de tidigare facken Civilekonomerna och Jusek som har gått samman till ett gemensamt fackförbund.

Totalt samlar Akavia mer än 140 000 medlemmar. De blir därmed det näst största facket inom centralorganisationen Saco efter Sveriges Ingenjörer. Bland medlemmarna finns ekonomer, jurister, personalvetare, samhällsvetare, kommunikatörer och IT-akademiker. Akavia är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det är samma typer av yrkesgrupper som finns hos Unionen vilket gör att Akavia konkurrerar om medlemmarna.

Akavia och Unionen har medlemmar inom samma yrkesgrupper

Både Akavia och Unionen är nu två fackförbund som samlar akademiker inom samma yrkesgrupper. Akavia är nu det näst största förbundet inom Saco. Unionen är med sina 700 000 medlemmar det största fackförbundet. Både Unionen och Akavia tar emot högskole- och universitetsstudenter som medlemmar.

Ska du som akademiker välja Akavia eller Unionen? Vi gör en jämförelse mellan de två olika fackförbunden här. Bland annat tar vi upp likheter och skillnader när det gäller stöd och utveckling, inkomstförsäkring, studerandemedlemskap och flera andra viktiga frågor.

Gemensamt synsätt kring många frågor

Planerna för att bilda ett nytt gemensamt förbund har funnits sedan hösten 2019. Förbunden såg att de hade ett gemensamt synsätt kring många frågor och anledningen till att de valt att gå samman är för att kunna skapa ett större och starkare förbund med bättre förutsättningar för att kunna göra större skillnad och skapa större medlemsnytta. Den som ska leda Akavia är Lee Wermelin som var ordförande i Civilekonomerna.

Idéen till namnet Akavia

Namnen på de två tidigare fackförbunden Jusek och Civilekonomerna byggde på vilka medlemmarna var. Nu ville man att namnet skulle spegla att de skapat något nytt.

Idéen till det nya namnet skulle bygga kring löftet till medlemmarna om att den akademiska utbildningen ska ge resultat från studietid till pension. Att medlemmarna med hjälp av fackförbundets verktyg ska kunna fatta rätt beslut kring bland annat karriärsfrågor, lönefrågor och arbetsrättslig hjälp. Att medlemmarna ska kunna ta sig framåt utmed den valda akademiska vägen med ännu bättre resultat än förväntat.

Det nya namnet som klubbades blev Akavia. Akavia är ihopsatt av delarna ”Aka” som står för akademiker och ”via” som representerar den akademiska vägen.

Fakta kring medlemstalen i Akavia

Totalt består Akavia av cirka 140 000 medlemmar. Ungefär 100 000 av dem är yrkesverksamma. Fördelat på de olika yrkeskategorierna är medlemstalen:

  • 45 000 ekonomer
  • 23 000 jurister
  • 14 000 samhällsvetare
  • 11 000 IT-akademiker
  • 5 000 personalvetare
  • 1 000 kommunikatörer

Utöver det tillkommer också ungefär 30 000 studerandemedlemmar.

Allt vanligare med sammanslagningar av fackförbund

Det blir allt vanligare att det sker sammanslagningar av fackförbund i Sverige. Mycket beror på att flera fackförbund som står på samma sida i många frågor ser nyttan av att gå samman och skapa något större. Dels blir det en större enad kraft vid viktiga frågor där förbunden vill vara med och påverka dels kan en samlad expertis vara till större nytta för medlemmarna. Ett positivt resultat av det är att för personer som ska välja ett fackförbund blir valet enklare med färre antal förbund att välja mellan.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.