Fakta & Lagar

7007117179 ba65ae879b k

Föräldraledighet ­vad säger facken?

Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn tills barnet fyllt 1,5 år. Detta gäller både om man är ledig och ta…
ThumbHandler

Strejk

Att strejka innebär att man vägrar att arbeta och har länge varit anställdas mest markanta sätt att strida i en arbetskonflikt. Vid en strejk kan…
Las

LAS Lagen Om Anställningsskydd

LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda anställda. Från 1 oktober 2022 gäller Nya LAS, som gör det enklar…
Fast anstallning Tillsvidareanstallning

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal på en arbetsplats som har förhandlats fram av arbetsgivaren och ett fackförbund eller en annan arbetsgivarorganis…
arbetsratt v2

Arbetsrätt

Arbetsrätt är de lagar som reglerar hur förhållandet ska se ut mellan arbetsgivare och anställda och handlar till exempel om anställningsskydd, a…
arbetsmiljoombud

Arbetsmiljöombud / Skyddsombud

Ett skyddsombud, eller ett arbetsmiljöombud som det också kan kallas, är en person som är utsedd på en arbetsplats för att se till att de lagar s…
arbetsmiljoe

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (AML) är en lag som är till för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatser. Från början handlade lagen endast om att man …
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.