3946614647 eea1aa763f o

Uppsägning på grund av arbetsbrist

När det kommer till uppsägningar så får en arbetsgivare inte säga upp en anställd hur som helst - det måste finnas ett giltigt skäl. Ett giltigt skäl som alltid gäller är arbetsbrist. Om det finns arbetsbrist eller inte bedöms av arbetsgivaren.

När det kommer till uppsägningar så får en arbetsgivare inte säga upp en anställd hur som helst - det måste finnas ett giltigt skäl. Ett giltigt skäl som alltid gäller är arbetsbrist. Om det finns arbetsbrist eller inte bedöms av arbetsgivaren.

Då kan du bli uppsagd 

Arbetsbrist är idag den vanligaste orsaken till uppsägning på den svenska arbetsmarknaden. Om man inte sägs upp på grund av arbetsbrist kan man sägas upp på grund av personliga skäl.

Orsaker till uppsägning av arbetsgivaren:

  • Arbetsbrist
  • Personliga skäl

Arbetsbrist

Vad är arbetsbrist?

Arbetsbrist innebär att det inte finns tillräckligt många arbetsuppgifter att utföra på arbetsplatsen för de anställda. Arbetsbrist kan till exempel bero på avsaknaden av arbetsuppgifter eller att det inte finns tillräckligt mycket pengar inom företaget för att bedriva verksamheten och betala ut löner till alla anställda. Arbetsbrist beror alltså på hur det ser ut på arbetsplatsen och en arbetstagares personlighet ska inte på något sätt tas hänsyn till.

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om det finns arbetsbrist på en arbetsplats eller inte. Arbetsbrist är inget som arbetsgivaren behöver bevisa, men om uppsägningen blir ifrågasatt kan beslutet prövas. Beslutet prövas i så fall i Arbetsdomstolen och då måste man kunna visa på att uppsägningen utfördes på riktiga grunder.

Hur går uppsägning på grund av arbetsbrist till?

Facket ska kontaktas

Innan man blir uppsagd måste ens arbetsgivare kontakta det fackliga ombud som finns på arbetsplatsen eller facket direkt. Detta görs både för att informera facket och för att ge dem förhandlingsmöjligheter.

När det gäller arbetsbrist behöver arbetsgivaren inte varsla om uppsägning om uppsägningen berör under fem personer. Arbetsgivaren behöver dock kontinuerligt ge information och ge facket möjlighet till förhandling. Möjlighet till förhandling bör ges både om det finns ett kollektivavtal där detta regleras och om det saknas kollektivavtal, detta enligt MBL, medbestämmandelagen. Om det saknas kollektivavtal och inga berörda medarbetare är medlemmar i någon facklig organisation kan förhandlingar strykas.

När facket kontaktas bör arbetsgivaren informera om varför anställda kommer att sägas upp, hur många anställda som förväntas beröras, hur många som finns anställda inom företaget normalt och hur uppsägningarna är tänkta att genomföras.

Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt

När uppsägningsbeskedet sen kommer sker det skriftligt, det är reglerat i LAS, lagen om anställningsskydd. Uppsägningstiden som sen gäller beror på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar uppsägningar gäller reglerna i LAS.

Om du undrar hur det ser ut på just din arbetsplats kan du kontakta det fackliga ombudet eller din fackförening. De svarar mer än gärna på frågor och hjälper och stöttar under uppsägningar.

Omplacering

Innan man blir uppsagd på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren se om det finns möjligheter till omplacering av den anställda. För att bli omplacerad krävs det att man har de kvalifikationer som den nya tjänsten kräver och att det förstås finns en tjänst inom företaget att fylla. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att skapa en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter för att göra omplacering möjlig.

Turordning

När en arbetsgivare måste säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist kan denna inte säga upp vem den vill. I LAS regleras vem som kan bli uppsagd enligt en turordningsregel. Regeln listar anställda efter hur länge de har arbetat på företaget. Det är alltså den som har varit på arbetsplatsen under kortast tid som först blir uppsagd vid arbetsbrist. Om två anställda har arbetat under precis lika lång tid tar man istället hänsyn till ålder där den äldre har förtur framför den yngre.

Om det finns ett kollektivavtal kan reglerna se annorlunda ut och arbetsgivaren kan frångå de bestämmelser som finns i LAS.

Återanställning

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist måste din arbetsgivare erbjuda dig en ny anställning om behovet uppstår på företaget. Denna rätt till återanställning gäller under uppsägningstiden och ytterligare 9 månader.

För att kunna bli återanställd måste man ha varit anställd på arbetsplatsen under 12 månader och ha anmält att man är intresserad av återanställning. Man måste förstås även ha rätt kvalifikationer för den nya anställningen.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.