byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på vilken typ av anställning det är du har. Det kan också vara olika uppsägningstid beroende på om du blir uppsagd av din arbetsgivare eller om du säger upp dig själv. Ibland kan också uppsägningstiden påverkas av hur länge du har varit anställd.

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på vilken typ av anställning det är du har. Det kan också vara olika uppsägningstid beroende på om du blir uppsagd av din arbetsgivare eller om du säger upp dig själv. Ibland kan också uppsägningstiden påverkas av hur länge du har varit anställd.

Anställningsformen avgör ofta uppsägningstiden

De olika anställningsformerna det kan röra sig om är:

  • Tillsvidareanställning (det som ibland, något felaktigt, benämns fast anställning)
  • Visstidsanställning
  • Provanställning

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstiden är tiden mellan du har blivit uppsagt från ditt arbete, eller du själv valt att säga upp dig, tills du slutar arbeta och din anställning avslutas. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är den minsta möjliga uppsägningstiden en månad - det gäller både om man blir uppsagd och om man själv väljer att säga upp sig. Uppsägningstiden kan dock se annorlunda ut beroende på hur anställningsavtalet ser ut, om man har kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte och hur länge man har arbetat på arbetsplatsen.

Tillsvidareanställning och uppsägningstid

Har du en tillsvidareanställning och vill säga upp dig själv så har du alltid minst en månads uppsägningstid. Hur lång din uppsägningstid är kan regleras av ditt kollektivavtal där det ofta är olika lång uppsägningstid beroende på anställningstid. Om du är på en arbetsplats utan kollektivavtal regleras uppsägningstiden av LAS.

Uppsägningstid utifrån anställningstid

Det är vanligt att anställningstid upp till ett år har en månads uppsägningstid, två till fyra år två månader och därefter tre månader. I vissa fall har man tre månaders uppsägningstid direkt efter ett års anställning.

Uppsagd av sin arbetsgivare 

Om du däremot blir uppsagd av din arbetsgivare så kan andra uppsägningstider gälla, oftast längre. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida så kan man antingen bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl.

Skäl till uppsägning

Blir du uppsagd av personliga skäl gäller endast uppsägningstiden, inte LAS.

Arbetsbrist innebär att uppsägningen inte beror på den enskilde anställdes arbetsinsats, utan snarare beror på ekonomiska orsaker eller omorganisation eller liknande. Då träder LAS i kraft. LAS står för lagen om anställningsskydd och går i stort ut på att den som sist anställdes är den som först blir uppsagd. Det kallas också för turordning. I vissa fall kan facket och arbetsgivaren komma överens om att frångå LAS av vissa anledningar. Det kan till exempel gälla vid omorganisationer där man kan undvika att bli uppsagd trots för kort anställningstid om man har rätt kompetens eller kvalifikationer. 

Företrädesrätt 

Om man blir uppsagd så har man i de flesta fall något som kallas företrädesrätt. Det betyder att om arbetsgivaren ska anställa på nytt inom nio månader efter att en anställd blivit uppsagd så har denne företräde till tjänsten om denne har rätt kompetens. Den anställde måste också ha arbetat hos arbetsgivaren mer än ett år under de senaste tre åren.

Om du säger upp dig själv

Om du själv säger upp dig så är du skyldig att arbeta under din uppsägningstid. Din arbetsgivare är också skyldig att betala dig lön. Det gäller även om arbetsgivaren av någon anledning inte vill att du arbetar under pågående uppsägningstid. 

Läs mer om skillnaden mellan fast anställning och tillsvidareanställning.

Visstidsanställning och uppsägning

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning där datumen för anställningen framgår av anställningsavtalet. Om du har en visstidsanställning, vad man ofta kallar vikariat, så finns egentligen ingen uppsägningstid. Man är anställd den tid som är bestämt och som står i anställningsavtalet. Den anställda och arbetsgivaren kan dock komma överens om att avbryta anställningen i förtid.

Det finns vissa undantag från detta, till exempel i vissa avtal där man kan ha en månads uppsägning om anställningen ska pågå längre än tre månader. 

Läs mer om visstidsanställning.

Provanställning och uppsägningstid

En provanställning är ofta på sex månader och kan avbrytas innan tiden är ute, ofta med en månads ömsesidig uppsägningstid. Det är viktigt att tänka på att man, såvida man inte kommit överens om annat, är skyldig att arbeta under hela uppsägningstiden. Om du inte gör det så kan du bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Det kan också vara riskabelt, eftersom du kan behöva din arbetsgivare som referens för framtida arbeten.

När du avslutar en anställning får du den semester du tjänat in utbetald i pengar. Detta sker ofta på en utbetalning månaden efter din sista lön. Detta för att arbetsgivaren kan vara tvungen att reglera eventuell frånvaro, som till exempel sjukdom, mot dessa. 

Det är alltid uppsägningstiden i ditt anställningsavtal som gäller. Om det inte är något angivet i ditt avtal så gäller det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns inget kollektivavtal gäller LAS, lagen om anställningsskydd.

Enligt LAS gäller en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv, oavsett hur länge du arbetat på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren säger upp dig gäller två månaders uppsägningstid om du arbetat på arbetsplatsen mindre än två år och sedan stigande efter anställningstid.

Uppsägningstider och LAS

LAS, lagen om anställningsskydd, reglerar hur uppsägningstiden ser ut om det inte finns en angiven uppsägningstid i anställningsavtalet eller i ett kollektivavtal. Enligt LAS är den kortaste uppsägningstiden en månad. Uppsägningstiden utökas med en månad för varje två år man har arbetat på arbetsplatsen.

Det som gäller enligt LAS är alltså:

  • Anställd i mindre än 2 år - 1 månads uppsägningstid
  • Anställd i mellan 2 och 4 år - 2 månaders uppsägningstid
  • Anställd i mellan 4 och 6 år - 3 månaders uppsägningstid
  • Anställd i mellan 6 till 7 år - 4 månaders uppsägningstid
  • Anställd i mellan 8 till 9 år - 5 månaders uppsägningstid
  • Anställd i 10 år eller längre - 6 månaders uppsägningstid

Uppsägningstiden börjar räknas från den dag då du har fått besked om din uppsägning, eller den dag du själv har sagt upp dig.

Anställningstiden är den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Det betyder att man kan ha haft en anställning, valt att sluta, sen återvänt till samma arbetsplats en tid senare - då räknas den totala anställningstiden.

Läs mer om LAS.

Anställningsavtal

Om det anställningsavtal du skrev på när du började på arbetsplatsen har en längre uppsägningstid än tiden som LAS reglerar så gäller uppsägningstiden i ditt anställningsavtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att LAS reglerar kortast möjliga uppsägningstid, så om ditt anställningsavtal uppger en kortare uppsägningstid än vad som står i LAS så gäller ändå uppsägningstiden som står i LAS.

Läs mer om anställningsavtal.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal kan även reglera uppsägningstiden. Precis som med anställningsavtalet så gäller endast kollektivavtalets uppsägningstid om den är längre än vad som står i LAS.

Läs mer om kollektivavtal.

Vad gäller vid provanställning och tidsbegränsad anställning?

Dessa regler gäller dock inte vid provanställning eller om man har en tidsbegränsad anställning.

En tidsbegränsad anställning avslutas när den avtalade tiden löper ut. Det finns såklart möjligheter för arbetsgivaren att erbjuda en ny anställning när den tidsbegränsade anställningen avslutas, men om inte det görs avslutas anställningen då.

Vid en provanställning gäller i första hand kollektivavtalet, men om detta saknas finns det regler och rekommendationer i LAS. Om provanställningen avslutas i förtid, eller om arbetsgivaren inte vill låta provanställningen gå över till en tillsvidareanställning, ska detta meddelas två veckor innan anställningen avslutas. Om man själv väljer att avsluta provanställningen innan dess slutdatum finns ingen uppsägningstid om man inte har kommit överens om en sådan med arbetsgivaren tidigare.

En provanställnings uppsägningstid som regleras av ett kollektivavtal är i de flesta fall på 1 månad. Det kan dock skilja sig mellan kollektivavtal, så det är allt bäst att ha koll på alla regler innan man väljer att avsluta sin provanställning.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.