Uppsägningstid

byggarbetare uppsagningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på vilken typ av anställning det är du har. Det kan också vara olika uppsägningstid beroende på om du blir uppsagd av din arbetsgivare eller om du säger upp dig själv. Ibland kan också uppsägningstiden påverkas av hur länge du har varit anställd. De olika anställningsformerna det kan röra sig om är:

 -Tillsvidareanställning (det som ibland, något felaktigt, benämns fast anställning)

-Visstidsanställning

-Provanställning

Tillsvidareanställning och uppsägningstid

Har du en tillsvidareanställning och vill säga upp dig själv så har du alltid minst en månads uppsägningstid. Hur lång din uppsägningstid är kan regleras av ditt kollektivavtal där det ofta är olika lång uppsägningstid beroende på anställningstid. Det är vanligt att anställningstid upp till ett år har en månads uppsägningstid, 2 till 4 år 2 månader och därefter 3 månader. I många fall har man 3 månaders uppsägningstid direkt efter ett års anställning. Om du däremot blir uppsagd av din arbetsgivare så kan andra uppsägningstider gälla, oftast längre. 

 Vid uppsägning från arbetsgivarens sida så kan man antingen bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Arbetsbrist innebär att uppsägningen inte beror på den enskilde anställdes arbetsinsats, utan snarare beror på ekonomiska orsaker eller omorganisation eller liknande. Då träder LAS i kraft. LAS står för lagen om anställningsskydd och går i stort ut på att den som sist anställdes är den som först blir uppsagd. Det kallas också för turordning. I vissa fall kan facket och arbetsgivaren komma överens om att frångå LAS av vissa anledningar. Det kan till exempel gälla vid omorganisationer där man kan undvika att bli uppsagd trots för kort anställningstid om man har rätt kompetens eller kvalifikationer. 

 Om man blir uppsagd så har man i de flesta fall något som kallas företrädesrätt. Det betyder att om arbetsgivaren ska anställa på nytt inom nio månader efter att en anställd blivit uppsagd så har denne företräde till tjänsten om denne har rätt kompetens. Den anställde måste också ha arbetat hos arbetsgivaren mer än ett år under de senaste tre åren. Blir du uppsagd av personliga skäl gäller endast uppsägningstiden, inte LAS. Om du själv säger upp dig så är du skyldig att arbeta under din uppsägningstid. Din arbetsgivare är också skyldig att betala dig lön. Det gäller även om arbetsgivaren av någon anledning inte vill att du arbetar under pågående uppsägningstid. 

Visstidsanställning och uppsägning

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning där datumen för anställningen framgår av anställningsavtalet. Om du har en visstidsanställning, vad man ofta kallar vikariat, så finns egentligen ingen uppsägningstid. Man är anställd den tid som är bestämt och som står i anställningsavtalet. Den anställda och arbetsgivaren kan dock komma överens om att avbryta anställningen i förtid. Det finns vissa undantag från detta, till exempel i vissa avtal där man kan ha en månads uppsägning om anställningen ska pågå längre än tre månader. 

Provanställning och uppsägningstid

En provanställning är ofta på sex månader och kan avbrytas innan tiden är ute, ofta med en månads ömsesidig uppsägningstid. Det är viktigt att tänka på att man, såvida man inte kommit överens om annat, är skyldig att arbeta under hela uppsägningstiden. Om du inte gör det så kan du bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Det kan också vara riskabelt, eftersom du kan behöva din arbetsgivare som referens för framtida arbeten. När du avslutar en anställning får du den semester du tjänat in utbetald i pengar. Detta sker ofta på en utbetalning månaden efter din sista lön. Detta för att arbetsgivaren kan vara tvungen att reglera eventuell frånvaro, som till exempel sjukdom, mot dessa. 

 Det är alltid uppsägningstiden i ditt anställningsavtal som gäller. Om det inte är något angivet i ditt avtal så gäller det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns inget kollektivavtal gäller LAS, lagen om anställningsskydd. Enligt LAS gäller en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv, oavsett hur länge du arbetat på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren säger upp dig gäller två månaders uppsägningstid om du arbetat på arbetsplatsen mindre än två år och sedan stigande efter anställningstid.

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
semester strand

Förskottssemester

Du har fått ett jobb med en lön och alla förmåner som följer med, men hur ska du göra med semester som nyanställd? Alla vill ju, och har egentligen rätt att vara lediga en period på sommaren. Du har däremot...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.