vad kan man ta tjaenstledigt foer

Vad kan man ta tjänstledigt för? - Så fungerar det!

Att ta tjänstledigt kan kännas lockande speciellt om det är eller har varit en tuff period på jobbet eller om du har drömmar som du vill förverkliga. Men vad kan man ta tjänstledigt för? Vi ska här gå igenom det, hur det fungerar och vad du ska tänka på.

Att ta tjänstledigt kan kännas lockande speciellt om det är eller har varit en tuff period på jobbet eller om du har drömmar som du vill förverkliga. Men vad kan man ta tjänstledigt för? Vi ska här gå igenom det, hur det fungerar och vad du ska tänka på.

Kan arbetsgivare neka tjänstledighet?

En arbetsgivare måste inte bevilja en tjänstledighet om det inte finns någon lagstiftning eller ett avtal som ger dig rätt att vara ledig för den typen av tjänstledighet du ansöker om. Så ja, de kan neka tjänstledighet i vissa fall.

Tjänstledighet – att vara ledig utan lön

Om du är tjänstledig så innebär det att du är ledig utan lön. Inför en tjänstledighet behöver du därför planera din ekonomi. Har du en buffert du kan leva på? Har du möjlighet att få in pengar från annat håll? Hur länge tillåter din ekonomi att du kan vara tjänstledig?

Semesterlön

Under ledigheten tjänar du inte någon rätt till semesterlön. Det kan vara viktigt att ha med i beräkningen för när du går tillbaka i tjänst.

Vad kan man då ta tjänstledigt för?

Allmän tjänstledighet

Vid en ansökan om allmän tjänstledighet för att bara vara ledig har arbetsgivaren ingen skyldighet att godkänna din ansökan. Om arbetsgivaren ändå beviljar ledighet kan du inte avbryta ledigheten i förtid om ni inte avtalat om detta.

Studier

Genom studieledighetslagen kan du vara tjänstledig för studier både på heltid och deltid. Kommer du att studera på deltid måste du arbeta under den tiden du inte studerar.

För att kunna bli beviljad ledighet ska du ha varit anställd hos din arbetsgivare under en viss tid. Antingen att du har arbetat där hela det senaste halvåret eller har arbetat där sammanlagt tolv månader de senaste två åren. Arbetsgivaren får skjuta upp din ledighet i upp till sex månader så det gäller att du ansöker i god tid innan din utbildning startar.

Du kan studera precis vad du vill men det måste finnas en fastställd studieplan från utbildningsanordnaren. Tjänstledigheten kan godkännas för så lång tid som utbildningen tar men du får inte ändra utbildning eller ledighetstiden för den godkända ledigheten.

Skulle du inte komma in på den utbildning du har sökt måste det finnas med i ansökan till din arbetsgivare om att du begär tjänstledighet förutsatt att du blir antagen till den sökta utbildningen. I annat fall kan inte arbetsgivaren ge dig rätt att gå tillbaka i tjänst även om din ledighet inte börjat gälla ännu.

Eftersom du begärt ledighet har arbetsgivaren planerat sin verksamhet för att täcka upp för din frånvaro. Därför kan arbetsgivaren låta dig vänta med att gå tillbaka i tjänst eller inte låta dig fortsätta arbeta när ledigheten var tänkt att påbörjas. Gäller ledigheten upp till en vecka kan du gå tillbaka i tjänst omedelbart. Gäller ledigheten mer än en vecka och mindre än ett år kan du behöva vänta två veckor och gäller tjänstledigheten mer än ett år är tidsgränsen en månad. Det kan innebära att du står utan lön den tid du inte får återgå till arbete.

Fackliga utbildningar

För att få vara ledig för fackliga utbildningar behöver du inte varit anställd någon viss tid.

Prova nytt arbete

Jobbar du inom det privata finns det ingen rätt att ta tjänstledigt för att prova nytt arbete. Det går ändå bra att göra en sådan ansökan hos din arbetsgivare och denne kan då bevilja detta men är inte tvungen att göra det.

Prova driva eget företag

Det finns en lag som ger dig möjlighet att få ledigt för att prova driva eget företag. Du ska då ha varit anställd i mer än sex månader. Under sex månader kan du testa på att driva eget företag om din verksamhet inte konkurrerar med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan också neka dig ledighet om din ledighet innebär att arbetsgivarens verksamhet inte kan fortsätta på vanligt sätt eller om det innebär stora kostnadsökningar.

Vårda närstående

Du har också möjlighet att kunna vara ledig för att vårda en närstående som är svårt sjuk. Max antal dagar är 100 kopplat till den som är sjuk. Om det är flera som vårdar samma person kan dessa dagar delas mellan de som vårdar. Läs mer om vård av närstående hos Försäkringskassan.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.