Vad är Tillväxtverket?

tillvaxtverker

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs även för att kunna utveckla företagandets förutsättningar och villkor.

Hur de arbetar för att stärka företag

Myndigheten arbetar med att ge företagare och regioner förutsättningar för att kunna möta framtidens utmaningar. Det görs bland annat genom att erbjuda både kunskap, nätverk och finansiering.

Kunskap

Tillväxtverket förmedlar kunskap både kring svenskt näringsliv och om de möjligheter och utmaningar som företag och regioner står inför.

Nätverk

En central del av myndighetens verksamhet är att samverka med regionerna. Förutom det bygget Tillväxtverket nätverk även med andra aktörer och samverkar med både offentliga och privata organisationer.

Finansiering för företag

Myndigheten är också med och bidrar till att affärsidéer som har potential kan få möjlighet till finansiering. De bidrar också med att EU-medel investeras i olika projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Företagare kan ansöka om finansiellt stöd för exempelvis investeringar, konsultkostnader och transporter. Det finns även möjlighet att ansöka om lån och riskkapital som förmedlas genom olika aktörer.

Arbetsgivare kan ansöka om korttidspermittering

Arbetsgivare kan idag ansöka om korttidspermittering hos Tillväxtverket.

Som en följd av Coronapandemin har många arbetsgivare drabbats ekonomiskt och bland de olika stöd som har satts in från regeringen har vi sedan den 7 april en lag om korttidspermittering. Det innebär i korta drag att en anställd har möjlighet att kunna gå ner i arbetstid under en viss period men ändå kunna behålla en större del av lönen genom att företaget får ekonomiskt stöd av staten.

Det är en stor positiv fördel i och med att företaget slipper säga upp personal vilket drabbar både anställda och företag. Med korttidspermittering kan de anställda känna en bättre ekonomisk trygghet samtidigt som företaget snabbare kan få fart på företaget när det finns möjlighet att låta personalen jobba för full kraft igen.

ob obekvam arbetstid

OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid

När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. Inför en arbetsintervju har du en fördel att veta vilka regler som gäller och du har bättre...
Läs mer
sjukskrivning

Ersättning vid sjukskrivning

När du blir sjuk oavsett om det gäller fysisk sjukdom, arbetsskada eller exempelvis psykisk ohälsa kan det vara bra att veta vad hur det fungerar kring sjukskrivning. Det finns många regler kring detta och de ändras genom åren så det...
Läs mer
semester pandemi Läs mer
vad kan man ta tjaenstledigt foer

Vad kan man ta tjänstledigt för? - Så fungerar det!

Att ta tjänstledigt kan kännas lockande speciellt om det är eller har varit en tuff period på jobbet eller om du har drömmar som du vill förverkliga. Men vad kan man ta tjänstledigt för? Vi ska här gå igenom det,...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.