tillvaxtverker

Vad är Tillväxtverket?

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs även för att kunna utveckla företagandets förutsättningar och villkor.

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs även för att kunna utveckla företagandets förutsättningar och villkor.

Hur Tillväxtverket arbetar för att stärka företag

Myndigheten arbetar med att ge företagare och regioner förutsättningar för att kunna möta framtidens utmaningar. Det görs bland annat genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering. 

Tillväxtverkets insatser är till för att skapa bättre förutsättningar för ökad konkurrenskraft, innovation och en mer hållbar utveckling inom Sveriges näringsliv. Tillväxtverket arbetar inom 3 olika politiska områden: 

  • Näringspolitiken - För att främja näringslivets konkurrenskraft och hållbara tillväxt.
  • Regional utvecklingspolitik - För att främja omställning och håller utveckling. 
  • Landsbygdspolitiken - För att främja ökad kunskap om landsbygdens villkor och fortsatta utveckling. 

Kunskap

Tillväxtverket förmedlar kunskap både kring svenskt näringsliv och om de möjligheter och utmaningar som företag och regioner står inför.

De tillhandahåller statistik, analyser och tillförlitlig data, och publicerar trender och analyser. 

Nätverk

En central del av myndighetens verksamhet är att samverka med regionerna. Förutom det bygget Tillväxtverket nätverk även med andra aktörer och samverkar med både offentliga och privata organisationer.

Finansiering för företag

Myndigheten är också med och bidrar till att affärsidéer som har potential kan få möjlighet till finansiering. De bidrar också med att EU-medel investeras i olika projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Företagare kan ansöka om finansiellt stöd för exempelvis investeringar, konsultkostnader och transporter. Det finns även möjlighet att ansöka om lån och riskkapital som förmedlas genom olika aktörer.

Tillväxtverket ansvar även för att EU-fonder fördelas till svenska aktörer. De projekt som finansieras via EU-fonder ska ha hållbar utveckling och sysselsättning som mål. 

Så styrs Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som styrs av regeringen. Regeringen ger myndigheten särskilda uppdrag vi regeringsbeslut och förordningar. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.