Vad är Tillväxtverket?

tillvaxtverker

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs även för att kunna utveckla företagandets förutsättningar och villkor.

Hur de arbetar för att stärka företag

Myndigheten arbetar med att ge företagare och regioner förutsättningar för att kunna möta framtidens utmaningar. Det görs bland annat genom att erbjuda både kunskap, nätverk och finansiering.

Kunskap

Tillväxtverket förmedlar kunskap både kring svenskt näringsliv och om de möjligheter och utmaningar som företag och regioner står inför.

Nätverk

En central del av myndighetens verksamhet är att samverka med regionerna. Förutom det bygget Tillväxtverket nätverk även med andra aktörer och samverkar med både offentliga och privata organisationer.

Finansiering för företag

Myndigheten är också med och bidrar till att affärsidéer som har potential kan få möjlighet till finansiering. De bidrar också med att EU-medel investeras i olika projekt för regional tillväxt och sysselsättning.

Företagare kan ansöka om finansiellt stöd för exempelvis investeringar, konsultkostnader och transporter. Det finns även möjlighet att ansöka om lån och riskkapital som förmedlas genom olika aktörer.

Arbetsgivare kan ansöka om korttidspermittering

Arbetsgivare kan idag ansöka om korttidspermittering hos Tillväxtverket.

Som en följd av Coronapandemin har många arbetsgivare drabbats ekonomiskt och bland de olika stöd som har satts in från regeringen har vi sedan den 7 april en lag om korttidspermittering. Det innebär i korta drag att en anställd har möjlighet att kunna gå ner i arbetstid under en viss period men ändå kunna behålla en större del av lönen genom att företaget får ekonomiskt stöd av staten.

Det är en stor positiv fördel i och med att företaget slipper säga upp personal vilket drabbar både anställda och företag. Med korttidspermittering kan de anställda känna en bättre ekonomisk trygghet samtidigt som företaget snabbare kan få fart på företaget när det finns möjlighet att låta personalen jobba för full kraft igen.

minimilon Läs mer
arbetstid

Arbetstid och arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler kring arbetstid för hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. Dessa regler omfattar alla arbetstagare med vissa undantag som kan finnas i ett kollektivavtal. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden får som högst vara 40 timmar per...
Läs mer
uppsagning personliga skal

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp en anställd av personliga skäl innebär att personen måsta ha misskött sig på ett sådant sätt som har orsakat skada för företaget eller att det har varit risk för skada. Det kan handla om arbetsvägran, olovlig frånvaro,...
Läs mer
semester sjukskriven

Kan jag ta ut semester under sjukskrivningen?

Ja, det går att ta ut semester under sjukskrivning. Beroende på om du är sjukskriven på deltid eller heltid finns det lite olika regler att förhålla sig till. Vi ska här gå igenom vad du behöver tänka på och om...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.