semester pandemi

Vilka rättigheter gäller för semester under en pandemi?

Sommaren är här och snart vill du gå på din beviljade semester. Oavsett om du har bestämt dig för vad du vill göra på din semester så är många oroliga för om semestern blir av eller inte. Det finns vissa situationer som ger din arbetsgivare rätt att stoppa din semesterledighet. Vi ska här gå igenom vad som gäller i olika situationer och vilka rättigheter du har som anställd.

Sommaren är här och snart vill du gå på din beviljade semester. Oavsett om du har bestämt dig för vad du vill göra på din semester så är många oroliga för om semestern blir av eller inte. Det finns vissa situationer som ger din arbetsgivare rätt att stoppa din semesterledighet. Vi ska här gå igenom vad som gäller i olika situationer och vilka rättigheter du har som anställd.

Alla arbetstagare har rätt att ta ut sin semester

Rätt att ta ut sin semester gäller alla arbetstagare även om du arbetar deltid eller är tillfälligt anställd. Det finns ett undantag för tillfälligt anställda och det är om du har varit anställd i upp till max tre månader vilket är ganska vanligt för sommarvikariat.

Semestern kan bli indragen eller behövas avbrytas

Eftersom vi inte brukar ha pandemier finns det ett undantag som många inte känner till i fråga om rätten att ta ut semester vid en pandemi. Här gäller att din chef kan neka din ledighet om det finns synnerliga skäl som chefen inte har kunnat förutse, som en pandemi. Även om du blivit beviljad semester kan alltså din chef dra tillbaka godkännandet och till och med avbryta din semester om du hunnit påbörja den.

Du måste med andra ord jobba om din chef anser att det krävs för verksamheten. I det här läget ska din chef först ha försökt att lösa situationen på annat sätt. Exempelvis med att ta in vikarier eller låta annan personal jobba övertid. Dina rättigheter i sådana här situationer är att din chef inte kan begära av dig att du ska vara tillgänglig för att snabbt kunna rycka in när du är ledig.

Om du bokat resa och tvingas avboka

Har du bokat en resa efter att du blivit beviljad ledighet och därmed tvingas avboka den på grund av att arbetsgivaren tar tillbaka ledigheten är arbetsgivaren skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstår på grund av avbokningen.

Fyra veckor sammanhängande semester på sommaren

Om inget annat har avtalats har du enligt semesterlagen rätt till sammanhängande semester i 4 veckor under juni, juli och augusti. Är du korttidspermitterad påverkas inte din rätt till fyra veckor sommarsemester.

Vid särskilda skäl kan din chef skjuta upp semestern till hösten. Vanligtvis har du rätt att få besked om din semester två månader innan men om det finns synnerliga skäl kan arbetsgivaren lämna besked om det en månad innan.

Kan jag bli tvingad till semesterledighet om det är lite att göra?

Du kan inte bli tvingad till att ta semesterledigt eller obetald ledighet för att det är lite att göra på jobbet. Chefen har rätt att arbetsbefria dig och då ge dig lön samt att beordra dig till att jobba hemifrån.

Vad händer om jag blir sjuk under semestern?

Om du blir sjuk under semestern har du möjlighet att avbryta ledigheten. Då sjukanmäler du dig till din chef och kan då vid ett senare tillfälle ta ut resterande semesterdagar. 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.