ob obekvam arbetstid

OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid

När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. Inför en arbetsintervju har du en fördel av att veta vilka regler som gäller och du har bättre möjlighet att ställa de rätta frågorna för att ta reda på om jobbet passar dig.

När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. Inför en arbetsintervju har du en fördel av att veta vilka regler som gäller och du har bättre möjlighet att ställa de rätta frågorna för att ta reda på om jobbet passar dig.

Obekväm arbetstid

Inom vissa jobb kan det förekomma obekväm arbetstid, eller förskjuten arbetstid som det också heter. Det innebär att du helt eller delvis jobbar kvällar och helger.

Senast 14 dagar i förväg ska du få besked från din chef om att din arbetstid förskjuts till obekväma arbetstider. Du ska också få information om hur lång tid den förskjutna arbetstiden kommer att gälla.

Det kan vara viktigt att känna till vad som står i ditt anställningsavtal och även i kollektivavtalet då där kan finns regler som begränsar möjligheterna för din arbetsgivare att förskjuta din arbetstid.

OB-ersättning

De olika ersättningar du får för att arbeta på obekväm arbetstid kallas för OB-ersättning. För att kunna få detta behöver det vara reglerat i ett kollektivavtal för din arbetsplats. Det är också i kollektivavtalet det framgår vilken ersättning du har möjlighet att få. Är det inte reglerat i ett kollektivavtal kan du ha förhandlat om det i ditt anställningsavtal. I andra fall har du inte rätt till någon OB-ersättning.

Övertid och övertidsersättning

Obekväm arbetstid och att jobba övertid är inte samma sak. Skillnaden är att din chef kan beordra dig till övertid vid akuta händelser. Finns det ett kollektivavtal har du möjlighet att få övertidsersättning vid övertid. Om arbetsplatsen inte har något kollektivavtal kan du bara få övertidsersättning om det finns med i ditt anställningsavtal.

Skulle övertiden bli på obekväm arbetstid är det övertidsersättning som gäller och inte OB-ersättning.

Regler för övertid

Regler för att arbeta övertid finns i arbetstidslagen och det kan även finnas fler regler i ditt kollektivavtal. Övertid får inte schemaläggas utan det ska ha inträffat något akut som inte var planerat och att händelsen innebär att det krävs extra arbete. Den extra arbetstiden kan ske med kort varsel.

Saknas kollektivavtal måste arbetsgivaren hålla sig till reglerna i arbetstidslagen. I den finns det en gräns för att arbeta som mest 50 timmar övertid under en månad och som mest 200 timmar övertid under ett år. Sammanlagd högsta arbetstid är i genomsnitt 48 timmar i veckan under fyra månader. Du får dessutom bara jobba högst fem timmar i sträck utan rast. Du ska också ha minst elva timmars sammanhängd ledighet varje dygn och minst 36 timmar sammanhängd veckovila varje vecka utan beredskapstid.

Din arbetsgivare måste föra en övertidsjournal med jourtid och övertid.

Regler för övertidsersättning

Har din arbetsplats ett kollektivavtal har du rätt till kompensation för övertid. I den framgår också vilken övertidsersättning du kan få. Finns det inget kollektivavtal kan du förhandla fram det i ditt anställningsavtal.

Funderar du på att avtala bort din övertidsersättning så räkna på det först för att se om du tjänar på det.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.