Vad händer vid en konkurs?

konkurs

Oavsett om du driver företag eller har en anställning är det många som nu är oroliga för konkurser. Vi ska här ge en samlad information som är bra att veta kring en eventuell konkurs.

När en person eller ett företag inte ser ut att kunna betala skulderna för en längre tid framöver kan personen eller företaget sättas i konkurs. Vid en konkurs används tillgångarna till att betala skulderna. Beslutet om en konkurs fattas av Tingsrätten och de utser också en konkursförvaltare.

Rekonstruktion istället för konkurs

Istället för att sättas i konkurs kan företaget ansöka om rekonstruktion hos Tingsrätten. Det kan bli en rekonstruktion om företaget på sikt kan överleva. När en rekonstruktion genomförs görs normalt inga utmätningar.

När arbetsgivare kanske närmar sig konkurs

Är du orolig för att en arbetsgivare närmar sig konkurs? En signal kan vara att lönen inte blir utbetald i rätt tid. När leverantörer börjar kräva förskottsbetalning kan det också vara en annan signal om att arbetsgivaren kanske börjar dra på sig skulder mot den leverantören.

Så tar du reda på om en arbetsgivare är satt i konkurs

Många arbetsgivare ser till att informera sina anställda så snabbt de kan. Du kan också ta kontakt med kundservice hos Kronofogden för information kring om det finns något beslut om en konkurs, när konkursen i så fall beslutades och vem som har blivit utsedd till konkursförvaltare.

Det här gör en konkursförvaltare

Konkursförvaltaren representerar både staten och de fordringsägare som företaget har sina skulder till. En konkursförvaltare tar över ledningen av företaget och gör en förteckning över företagets aktuella ekonomi samt sköter konkursboet. Denne utreder också om det kan finnas möjlighet att driva vidare hela företagets verksamhet eller delar av den eller ifall företaget behöver avvecklas. Utgångspunkten ligger i utifrån det mest fördelaktiga för fordringsägarna.

När en arbetsgivare sätts i konkurs

Om arbetsgivaren skulle sättas i konkurs vad gör du då? Om du inte har fått utbetald all lön, har innestående intjänad semester och annan intjänad ledighet vänder du dig till den utsedda konkursförvaltaren. Du meddelar denne om vilka fordringar som är aktuella.

När konkursförvaltaren se över företagets aktuella ekonomi samlas även information om alla löner och lönekrav. Du kan bli kontaktad av konkursförvaltaren i samband med detta eller så hör du själv av dig till konkursförvaltaren för att försäkra dig om att alla uppgifter finns.

Som anställd finns det möjligheter att få rätt till statlig lönegaranti om du inte fått utbetalt din lön. Lönegaranti beslutas i så fall av konkursförvaltaren. Om du fortsätter att arbeta utan lön finns det risk att du inte kan ta del av lönegarantin eftersom det inte täcker äldre lönekrav. Du ska därför agera direkt genom att sammanställa ditt lönekrav och lämna över till konkursförvaltaren.

I övrigt fortsätter du med att arbeta till du får ny information kring ditt arbete. Anställningsavtalet fortsätter att gälla tills konkursförvaltaren eller du själv har sagt upp det. Företaget kan eventuellt tas över av en ny ägare ifall konkursförvaltaren ser att det skulle kunna finnas en möjlighet till att driva vidare företaget. Konkursförvaltaren kan också säga upp anställda.

tillvaxtverker

Vad är Tillväxtverket?

Tillväxtverket är en nationell och statlig myndighet under Näringsdepartementet. Myndigheten har i uppdrag att arbeta för att främja hållbar näringslivsutveckling med olika insatser riktade till företag och blivande företagare. Insatserna är inte bara riktade direkt till företagare utan insatser görs...
Läs mer
ob obekvam arbetstid

OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid

När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar. Inför en arbetsintervju har du en fördel att veta vilka regler som gäller och du har bättre...
Läs mer
sjukskrivning

Ersättning vid sjukskrivning

När du blir sjuk oavsett om det gäller fysisk sjukdom, arbetsskada eller exempelvis psykisk ohälsa kan det vara bra att veta vad hur det fungerar kring sjukskrivning. Det finns många regler kring detta och de ändras genom åren så det...
Läs mer
semester pandemi Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.