konkurs

Vad händer vid en konkurs?

Oavsett om du driver företag eller har en anställning är det många som nu är oroliga för konkurser. Vi ska här ge en samlad information som är bra att veta kring en eventuell konkurs.

Oavsett om du driver företag eller har en anställning är det många som nu är oroliga för konkurser. Vi ska här ge en samlad information som är bra att veta kring en eventuell konkurs.

Konkurs

När en person eller ett företag inte ser ut att kunna betala skulderna för en längre tid framöver kan personen eller företaget sättas i konkurs. Vid en konkurs används tillgångarna till att betala skulderna. Beslutet om en konkurs fattas av Tingsrätten och de utser också en konkursförvaltare.

Rekonstruktion istället för konkurs

Istället för att sättas i konkurs kan företaget ansöka om rekonstruktion hos Tingsrätten. Det kan bli en rekonstruktion om företaget på sikt kan överleva. När en rekonstruktion genomförs görs normalt inga utmätningar.

När arbetsgivare kanske närmar sig konkurs

Är du orolig för att en arbetsgivare närmar sig konkurs? En signal kan vara att lönen inte blir utbetald i rätt tid. När leverantörer börjar kräva förskottsbetalning kan det också vara en annan signal om att arbetsgivaren kanske börjar dra på sig skulder mot den leverantören.

Så tar du reda på om en arbetsgivare är satt i konkurs

Många arbetsgivare ser till att informera sina anställda så snabbt de kan. Du kan också ta kontakt med kundservice hos Kronofogden för information kring om det finns något beslut om en konkurs, när konkursen i så fall beslutades och vem som har blivit utsedd till konkursförvaltare.

Det här gör en konkursförvaltare

Konkursförvaltaren representerar både staten och de fordringsägare som företaget har sina skulder till. En konkursförvaltare tar över ledningen av företaget och gör en förteckning över företagets aktuella ekonomi samt sköter konkursboet. Denne utreder också om det kan finnas möjlighet att driva vidare hela företagets verksamhet eller delar av den eller ifall företaget behöver avvecklas. Utgångspunkten ligger i utifrån det mest fördelaktiga för fordringsägarna.

När en arbetsgivare sätts i konkurs

Om arbetsgivaren skulle sättas i konkurs vad gör du då?

Vänd dig till konkursförvaltaren

Om du inte har fått utbetald all lön, har innestående intjänad semester och annan intjänad ledighet vänder du dig till den utsedda konkursförvaltaren. Du meddelar denne om vilka fordringar som är aktuella.

När konkursförvaltaren ser över företagets aktuella ekonomi samlas även information om alla löner och lönekrav. Du kan bli kontaktad av konkursförvaltaren i samband med detta eller så hör du själv av dig till konkursförvaltaren för att försäkra dig om att alla uppgifter finns.

Statlig lönegaranti

Som anställd finns det möjligheter att få rätt till statlig lönegaranti om du inte fått utbetalt din lön. Lönegaranti beslutas i så fall av konkursförvaltaren. Om du fortsätter att arbeta utan lön finns det risk att du inte kan ta del av lönegarantin eftersom det inte täcker äldre lönekrav. Du ska därför agera direkt genom att sammanställa ditt lönekrav och lämna över till konkursförvaltaren.

Anställningsavtalet gäller tills det blir uppsagt

I övrigt fortsätter du med att arbeta till du får ny information kring ditt arbete. Anställningsavtalet fortsätter att gälla tills konkursförvaltaren eller du själv har sagt upp det. Företaget kan eventuellt tas över av en ny ägare ifall konkursförvaltaren ser att det skulle kunna finnas en möjlighet till att driva vidare företaget. Konkursförvaltaren kan också säga upp anställda.

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.