Fast anstallning Tillsvidareanstallning

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal på en arbetsplats som har förhandlats fram av arbetsgivaren och ett fackförbund eller en annan arbetsgivarorganisation. Kollektivavtalet är en sorts säkerhet för både de anställda och arbetsgivaren där de mest grundläggande villkoren på arbetsplatsen regleras. Det kan till exempel handla om uppsägningstid, minimilöner, semester och pension. Om en arbetsplats har ett kollektivavtal behöver inte varje enskild anställd förhandla om sina villkor med arbetsgivaren, utan de regleras redan av kollektivavtalet.

Ett kollektivavtal är ett avtal på en arbetsplats som har förhandlats fram av arbetsgivaren och ett fackförbund eller en annan arbetsgivarorganisation. Kollektivavtalet är en sorts säkerhet för både de anställda och arbetsgivaren där de mest grundläggande villkoren på arbetsplatsen regleras. Det kan till exempel handla om uppsägningstid, minimilöner, semester och pension. Om en arbetsplats har ett kollektivavtal behöver inte varje enskild anställd förhandla om sina villkor med arbetsgivaren, utan de regleras redan av kollektivavtalet.

Vad regleras i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal innehåller flera olika avtal som tillsammans utgör arbetsvillkoren för de anställda på en arbetsplats. Kollektivavtal ser olika ut beroende på arbetsplats, bransch och yrkesområde men de flesta brukar i regel innefatta villkor för samma saker. Det är alltid viktigt att hålla koll på kollektivavtalet på sin arbetsplats, eller den arbetsplats där man har blivit erbjuden ett jobb, så att man vet vad som gäller vid till exempel uppsägning eller semester. Kontakta ditt fackförbund, en fackligt förtroendevald på din arbetsplats eller personalhandläggaren på din arbetsplats för att ta del av din arbetsplats kollektivavtal.

Ett kollektivavtal reglerar vanligtvis:

 • Lön: Avtalet kan till exempel reglera minimilönen på arbetsplatsen och rätten att få löneförhandla.
 • Arbetstid.
 • Anställningsform: Avtalet kan reglera villkoren för olika anställningsformer.
 • Övertid.
 • Föräldraledighet och sjukfrånvaro: Avtalet kan reglera hur ersättningen ser ut när man är föräldraledig eller sjukskriven under en längre period.
 • Försäkringar: Kollektivavtalet kan till exempel reglera försäkringar för arbetsskador.
 • Uppsägning: Uppsägningstider kan regleras av ett kollektivavtal. Om ett kollektivavtal finns med reglering av uppsägningstider används dessa istället för de uppsägningstider som förespråkas i LAS, lagen om anställningsskydd.
 • Pension: Tjänstepensionen kan regleras av ett kollektivavtal.
 • Inflytande: Ett kollektivavtal kan även reglera hur mycket inflytande de anställda har över sin arbetsplats.
 • Semester: I ett kollektivavtal finns ofta bestämmelser kring semesterdagar, semesterlön och semesterersättning.

Fördelar med ett kollektivavtal

Ett kollektivavtal ger en trygghet till alla anställda på en arbetsplats. Om det finns ett kollektivavtal på plats behöver inte varje anställd förhandla om sina villkor, utan de är redan förhandlade och klara och gäller alla anställda. En arbetsgivare kan aldrig erbjuda sämre villkor än de som förhandlats fram i kollektivavtalet. Avtalet är helt enkelt en grundnivå som ger trygghet till alla arbetstagare på arbetsplatsen.

Kollektivavtalet innehåller många förmåner som kan vara svåra att förhandla fram för en enskild anställd. Kollektivavtalet är framförhandlat av en facklig organisation eller motsvarande med mycket erfarenhet i ryggen vilket kan ge betydligt bättre förmåner.

En arbetsplats med ett kollektivavtal ger ofta bättre rättigheter och villkor till den anställda. Då kan man vara trygg med att lön, arbetstider, semesterdagar, semesterersättning, uppsägningstid och pension förhandlats fram med den anställdas intresse i första rum.

Kollektivavtal är många gånger bättre än LAS

Ett kollektivavtal sluts för en viss bransch eller arbetsplats. Det betyder att villkoren är anpassade efter hur arbetssituationen ser ut på den specifika arbetsplatsen. LAS, lagen om anställningsskydd, är mer allmängiltig för att skydda alla arbetstagare - oberoende av bransch eller yrke. Ett kollektivavtal kan alltså anpassas ytterligare för att ge specifika anställningsvillkor till specifika branscher så att de passar de som är anställda bättre.

Så fungerar kollektivavtal

 1. Kollektivavtal kallas de skriftliga avtal som sluts mellan arbetstagarorganisationer, det vill säga facken, och enskilda arbetsgivare, och som bestämmer över arbetsvillkoren i form av lönesättning och annat.
 2. Fördelen med att många arbetsplatser omfattas av denna typ av avtal är att det förhindrar lönedumpning, eftersom det förhindrar att lönetagarna måste konkurrera mot varandra om arbete och lön och villkoren därmed försämras.
 3. För arbetsgivarna finns ofta fördelen att avtalen fungerar som ett skydd mot strejker och liknande. En arbetsgivare som tecknar kollektivavtal i Sverige måste följa det gentemot alla anställda, inte enbart fackligt anslutna, men det är främst de fackligt anslutna som på demokratisk väg kan påverka innehållet i dem.

För att få reda på om ens nuvarande eller framtida arbetsplats har kollektivavtal kan man fråga arbetsgivaren, personalavdelning eller berört fackförbund.

 

Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke eller yrkesområde.