Kollektivavtal

Så fungerar kollektivavtal

Kollektivavtal kallas de skriftliga avtal som sluts mellan arbetstagarorganisationer, det vill säga facken, och enskilda arbetsgivare, och som bestämmer över arbetsvillkoren i form av lönesättning och annat.

Fördelen med att många arbetsplatser omfattas av denna typ av avtal är att det förhindrar lönedumpning, eftersom det förhindrar att lönetagarna måste konkurrera mot varandra om arbete och lön och villkoren därmed försämras.

För arbetsgivarna finns ofta fördelen att avtalen fungerar som ett skydd mot strejker och liknande. En arbetsgivare som tecknar kollektivavtal i Sverige måste följa det gentemot alla anställda, inte enbart fackligt anslutna, men det är främst de fackligt anslutna som på demokratisk väg kan påverka innehållet i dem.

För att få reda på om ens nuvarande eller framtida arbetsplats har kollektivavtal kan man fråga arbetsgivaren, personalavdelning eller berört fackförbund.

Läs mer om kollektivavtal

signature kontrakt

Vilka är parter i centrala förhandlingar om kollektivavtal

När den så kallade avtalsrörelsen drar igång så förhandlas kollektivavtalets delar av arbetsgivarnas organisation och arbetstagarnas organisation, det vill säga facket. I Sverige avgörs mycket av det som är rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare i just kollektivavtalet och...
Läs mer
byggarbetare uppsagningstid

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid har jag? Det är säkert en fråga många någon gång har ställt sig och det kan vara mer än komplicerat att reda ut hur det egentligen ligger till. Vilken uppsägningstid du har beror till största delen på...
Läs mer
lagen rattvisa

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som anger hur mycket man har rätt till semester och ersättning för denna. När man pratar om lagstadgad semester så är det semesterlagen man menar. Lagen pratar om, och skiljer på, semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Dessa...
Läs mer
pool semesterersattning

Semesterersättning

Oavsett om du arbetar på ett sommarjobb eller om du är tillsvidareanställd sedan länge så har du rätt till någon typ av semesterersättning eller semesterlön. Hur hög denna är regleras både i kollektivavtal och i semesterlagen som anger den grundläggande...
Läs mer
Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.