Skogs- och Träfacket

Skogs- och Träfacket

Den 1 juni 2009 gick Skogs- och Träfacket samman med Grafiska Fackförbundet Mediafacket och bildade GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch.

Skogs- och Träfacket som fackförbund innan GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Fackförbundet Skogs- och Träfacket var ett förbund inom LO - Landsorganisationen i Sverige. Förbundet bildades 1998 genom att Svenska skogsarbetareförbundet och Svenska träindustriarbetareförbundet gick samman. Skogs- och Träfacket hade cirka 55 000 medlemmar som arbetade skogsbruket och inom trä- och sågverksindustrin.

 • Webbsida

 • Kostnad/månad

  N/A

 • Antal medlemmar

  N/A

 • Medlemstyp

  N/A

 • A-Kassa

  N/A