Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Vad är bäst för dig? Ledarna eller Akavia?

 

Ledarna

Ledarna är ett fackförbund för chefer och ledare som arbetar på den svenska arbetsmarknaden. Ledarna välkomnar medlemmar som både arbetar inom det privata och det offentliga näringslivet. Idag har förbundet över 95 000 medlemmar, alla chefer eller ledare som jobbar inom alla möjliga branscher och med olika befattningar och löneanspråk. 

Ledarna tillhör inte någon facklig centralorganisation men de ingår i PTK en samverkansorganisation för tjänstemän inom privat sektor och Offentliganställdas Förhandlingsråd en förhandlingsorganisation för tjänstemän anställda inom både privat och offentlig sektor. 

Ledarna har som målsättning att lyfta fram chefsrollen i samhällsdebatten, lyfta chefers specifika omständigheter och ge stöd och råd till sina medlemmar.

 

Akavia

Akvia bildades vid årsskiftet 2020 då de tidigare fackförbunden Jusek och Civilekonomerna slog ihop sig. Akavia är ett förbund för akademiker utbildade på universitet eller högskola med minst en kandidatexamen som är yrkesverksamma på den svenska arbetsmarknaden. Om man arbetar eller har en examen inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, IT, personalvetenskap eller kommunikation är man välkommen att bli medlem i Akavia. Akavia är öppet för allt från studentmedlemskap till högt uppsatta chefer. Det enda kravet är att man är utbildad eller utbildar sig till någon av de yrkesgrupper de representerar. 

Akavias målsättning är att lyfta den akademiska utbildningens roll på den svenska arbetsmarknaden och ge stöd och kunskap till sina medlemmar.

 

Hur skiljer sig deras rådgivning, stöd och utveckling?

Ledarna arbetar uteslutande med chefer och ledare på den svenska arbetsmarknaden vilket gör att de har expertkunskap om vad du behöver för stöd som chef. Som medlem i Ledarna får du tillgång till chefsrådgivning, chefscoachning och karriärrådgivning.

Chefsrådgivning kan vara behjälpligt under löneprocessen eller om du behöver hjälp med arbetsmiljöfrågor eller omorganisation. Chefscoachning innebär att du anlitar en chefscoach som under tre samtal hjälper till att lösa problem eller andra frågor du möter i din roll som chef. Det kan handla om allt från en stressig arbetssituation till personlig utveckling. Karriärrådgivning ger under tre telefonsamtal hjälp med allt från frågeställningar kring CV till hur du kan ta dig vidare i sin karriär. 

Akavia erbjuder ingen specifik rådgivning för chefer eller ledare men erbjuder istället specifik rådgivning och stöd för akademiker. Akavias mentorsprogram kan både hjälpa studenter på väg ut i yrkeslivet och redan yrkesverksamma akademiker som kanske är nya i chefsrollen eller bara behöver ett bollplank.

Mentorsprogrammet ger stöd och råd och möjligheten att både dela med sig av sina erfarenheter och ta del av någon annans erfarenheter. Akavia erbjuder även karriärrådgivning, hjälp med arbetsplatsfrågor eller råd för hur du ska ta dig vidare i karriären. Om du vill söka nytt jobb ger Akavia även stöd med granskning av LinkedIn, CV, personligt brev och träning inför arbetsintervjuer.

 

Akavias och Ledarnas Inkomstförsäkringar

Som medlem hos Ledarna får du en inkomstförsäkring som tillsammans med valfri a-kassan täcker upp till 80 procent av din tidigare inkomst. Inkomstförsäkringen täcker månadsinkomster på högst 80 000 kronor under 150 dagar. Om du har en högre månadsinkomst har Ledarna en tilläggsförsäkring som ger 100 extra dagar och ersättning för en månadsinkomst på 120 000 kronor. Den grundläggande inkomstförsäkringen är gratis om du är medlem men tilläggsförsäkringen kostar. 

Akavias inkomstförsäkring ingår i medlemskapet om du även är medlem i Akademikernas a-kassa. Försäkringen täcker upp till 80 procent av den förlorade inkomsten om du blir av med jobbet. Som högst täcker den en månadsinkomst på 80 000 kronor under 120 dagar. Om du tecknar en tilläggsförsäkring gäller den under 200 dagar för en månadsinkomst på 140 000 kronor.

 

Fördelar med Ledarna

+  Ett förbund för endast chefer

+  Tar emot medlemmar både inom privat och offentlig sektor

+  Det största fackförbundet i Sverige för endast chefer

+  Specialkunskap om chefsrollen

+  Inkomstförsäkring med möjlighet till tilläggsförsäkring för högre månadslöner

+  Coachning och stöd från andra chefer

 

Läs mer om Ledarna

 

Fördelar med Akavia

+  Ett förbund för endast akademiker

+  Ett av de största fackförbunden i Sverige för akademiker

+  Tar emot både studenter och yrkesverksamma som medlemmar

+  Inkomstförsäkring plus tilläggsförsäkring

+  Stöd, råd och hjälp på arbetsplatsen och i karriären

 

Läs mer om Akavia