Byggnads

Byggnads - Svenska Byggnadsarbetareförbundet är en fackförening för alla byggnadsarbetare och organiserar ett 80-tal yrkesgrupper. Med över 100 000 medlemmar är förbundet det fjärde största inom LO - Landsorganisationen i Sverige. Förbundet arbetar för bättre löner, säkrare arbetsmiljö och förhandlar med arbetsgivare om kollektivavtal och ordning och reda i byggbranschen. Medlemmarna erbjuds råd och stöd, ett brett utbud av utbildningar och information bland annat genom möten, studiecirklar och kurser.

Byggnads
 • Webbsida

  www.byggnads.se

 • Kostnad/månad

  N/A

 • Antal medlemmar

  100000 st

 • Medlemstyp

  N/A

 • Tillhör centralorganisation

  LO

 • A-Kassa

  Namn: Byggnads A-kassa
  Pris: 110

Mer om fackförbundet Byggnads

Byggnads är ett fackförbund som strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa och arbetar för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. För att nå målen engagerar de sig i arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, näringspolitik och välfärdsfrågor.

Förbundet organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och med sina över 100 000 medlemmar är de det fjärde största fackförbundet inom LO. Byggnads har elva regionala organisationer som är indelade i 199 medlemskretsar.

 

Medlemskap inom Byggnads

För att bli medlem inom Byggnads behöver du arbeta eller studera inom något av förbundets verksamhetsområde.

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken region du tillhör och hur mycket du tjänar. Avgiften består också av två delar där en avgift går till förbundet och den andra avgiften till din region. Eftersom regionerna själva beslutar vad avgiften ska vara har förbundet via hemsida en karta där du klickar på din region för att få fram vilken avgift som är aktuell.

Eftersom medlemsavgiften också är inkomstbaserad kan du få en reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.

Pensionärer betalar endast grundavgiften på 53 kronor i månaden och studerar du på heltid betalar du endast grundavgiften på 53 kronor i månaden. Studierna måste omfatta minst en termin. Studenter som läser på bygg- eller energiprogrammet på gymnasiet kan bli medlem kostnadsfritt från och med andra gymnasieåret.

Byggnads A-kassa

För att kunna ta del av en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en a-kassa. Som medlem i Byggnads a-kassa betalar du 110 kronor om du också är medlem i Byggnads eller Målarna. Vill du bara vara medlem i Byggnads a-kassa kostar det 119 kronor i månaden.  

 

Andra försäkringar som medlem

Som medlem hos Byggnads är du försäkrad om du skulle skada dig på arbetet eller fritiden. Andra försäkringar som kan vara intressanta för dig som medlem är bland annat hemförsäkring och försäkringar för din familj.

 

Karriärstöd

Förbundet arrangerar både fackliga utbildningar och utbildningar som rör arbetslivet.

 

Andra förmåner som medlem

Om du får problem på jobbet eller har frågor som rör din anställning kan du få rådgivning och hjälp av förbundet. Det kan vara frågor kring anställning, arbetsmiljö, uppsägning, löner och andra frågor kopplade till ditt arbete. Du kan också för förhandlingshjälp vid till exempel löneförhandling och även rättshjälp vid olika tvister.

Det finns också en rad andra förmåner för dig som medlem med olika erbjudanden och rabatter för exempelvis medlemslån, försäkringar och mycket annat.