Vilket fackförbund passar dig?

Om du är osäker på vilket förbund som passar dig och ditt yrke bäst så kan du använda vårt sök nedan. Sök på yrke, yrkesområde eller förbund.

Lärarförbundet är det största förbundet för den stora yrkesgruppen lärare, Handels tillhör också LO och är det största fackförbundet för handelsanställda medan Vision (inom TCO) är ett stort fackförbund som riktar sig mot privat anställa personer som har anknytning till offentliga organisationer.

Kostnaderna för medlemskap varierar mellan olika förbund och beroende på lön, men en vanlig nivå är cirka 500 kronor i månaden för den som tjänar lite mer än 20 000 kronor.

En bra utgångspunkt är ditt yrkesområde som ofta ger en fingervisning om vilket fackförbund du bör ansluta dig till.

Det finns också fackförbund som representerar vitt skilda yrkesområden, t ex Vision och Unionen.