BARO – Bussarbetarnas Riksorganisation

Historisk bakgrund

1994 SL buss AB bildas i samband med att upphandlingarna startade. Den första upphandlingen fick förödande effekter på de anställdas arbetsvillkor, det Kommunal inriktade sig på var att se till att SLBuss AB skulle vinna upphandlingen till varje pris.

Många bussarbetare lämnade Kommunal under 90 talet eftersom de ansåg att Kommunal inte företrädde deras fackliga intresse som man kan förvänta sig av en fackförening.

Samverkansavtalet reglerar hur det fackliga arbetet ska bedrivas. Arbetsförhållandena och arbetsmiljön för arbetarna i branschen är under ständig försämring, stress- och ohälsotal har aldrig varit så höga som de är nu.

Skyddsombuden kan inte arbeta på ett traditionellt sätt, eftersom samverkansavtalet sätter käppar i hjulet för detta. Samverkansavtalet gynnar endast arbetsgivaren, detta har medfört att arbetsförhållanden närmar sig en gräns som inte är hållbar. Arbetsmiljön blir allt sämre.
Baros bildande

Baro bildades för att ändra på dessa förhållanden inom bussbranschen. Alla stora förändringar tar tid. Vi har haft kontinuerliga kontakter både med Hamnarbetarförbundet och Brandmännens riksförbund. Båda dessa fackföreningar står utanför LO kollektivet. Vi har fått mycket hjälp av dessa för att bilda en egen organisation. Dom kommer även fortsättningsvis att hjälpa och stötta oss i vårt arbete, Bussarbetarnas Riksorganisation(BARO) blev namnet på den nya organisationen
Baros målsättning

Att det har bildats en organisation som är till för bussarbetarna innebär att bussförare, rangerare, verkstad, och andra inom bussbranschen får en egen fackförening som fattar sina egna beslut om vad som behöver göras utifrån vad medlemmarna i organisationen anser.

BARO är en fristående och partipolitiskt obunden fackförening med målsättning att långsiktigt samla och bilda ett starkt kollektiv av alla arbetare sysselsatta inom bussbranschen (bussförare, verkstad, rangerare, trafikvärdar, servicepersonal m.m). Ändamålet är att med alla medel som kan erhållas och utnyttjas främja medlemmarnas fackliga intressen och övervaka god arbetsmiljö.

En av BAROs viktigaste grundvärderingar är medlemmarnas självständighet, delaktighet och engagemang på de lokala arbetsställena.

www.baro.nu

 • Webbsida

  www.baro.nu

 • Kostnad/månad

  N/A

 • Antal medlemmar

  N/A

 • Medlemstyp

  N/A

 • A-Kassa

  N/A